Quyết định 1807/QĐ-UBND

Quyết định 1807/QĐ-UBND năm 2015 về danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Ngoại vụ do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 1807/QĐ-UBND thủ tục hành chính cơ chế một cửa liên thông Thừa Thiên Huế 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 2215/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 08/10/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1807/QĐ-UBND thủ tục hành chính cơ chế một cửa liên thông Thừa Thiên Huế 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1807/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ NGOẠI VỤ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc S Nội vụ tại Công văn số 676/SNV-CCHC ngày 22 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 06/06 thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Ngoại vụ, bao gồm:

- 03 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả;

- 03 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở Ngoại vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: Lãnh đạo và CV: ĐN, TH;
- Lưu: VT, KNNV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 


DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA SỞ NGOẠI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1807/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thời gian giải quyết (ngày làm việc)

Ghi chú

Tổng

Bộ phận TN&TKQ

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo và Văn phòng

Bộ phận TN&TKQ

I

LĨNH VỰC CÔNG TÁC LÃNH SỰ (03 TTHC)

1

Gia hạn thị thực đi với người nước ngoài

03

0,25

2

0,5

0,25

 

2

Nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

3,5

0,25

2,5

0,5

0,25

 

3

Thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động tại khu vực biên giới đi với chuyên gia, phóng viên nước ngoài tại tỉnh Thừa Thiên Huế

05

0,5

3

1

0,5

 

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA SỞ NGOẠI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1807/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thẩm quyền

Tổng thi gian giải quyết

Thi gian giải quyết tại đơn vị

Thi gian giải quyết tại các quan liên thông

Ghi chú

Tổng

Bộ phận TN& TKQ

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo và VP

Bộ phận TN& TKQ

Thời gian giải quyết

Tên quan, đơn vị liên thông

I

LĨNH VỰC CÔNG TÁC LÃNH SỰ (02 TTHC)

1

Cho phép t chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (do cơ quan, tổ chc nước ngoài t chức)

UBND tỉnh

17

12

0,5

10,5

0,5

0,5

05

VP UBND tỉnh

 

2

Cho phép t chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (do cơ quan, tổ chức Việt Nam tổ chức)

UBND tỉnh

10

05

0,5

3,5

0,5

0,5

05

VP UBND tỉnh

 

II

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG DI TRÚ CỦA CÔNG NHÂN VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI (01 TTHC)

1

Xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế

Chủ tịch UBND tỉnh

07

03

0,25

02

0,5

0,25

04

VP UBND tỉnh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1807/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1807/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2015
Ngày hiệu lực10/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/10/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1807/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1807/QĐ-UBND thủ tục hành chính cơ chế một cửa liên thông Thừa Thiên Huế 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1807/QĐ-UBND thủ tục hành chính cơ chế một cửa liên thông Thừa Thiên Huế 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1807/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Văn Cao
       Ngày ban hành10/09/2015
       Ngày hiệu lực10/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/10/2018
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1807/QĐ-UBND thủ tục hành chính cơ chế một cửa liên thông Thừa Thiên Huế 2015

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1807/QĐ-UBND thủ tục hành chính cơ chế một cửa liên thông Thừa Thiên Huế 2015