Quyết định 1808/QĐ-UBND

Quyết định 1808/QĐ-UBND năm 2008 bổ sung lĩnh vực thực hiện theo cơ chế một cửa tại Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 1808/QĐ-UBND năm 2008 bổ sung lĩnh vực thực hiện theo cơ chế một cửa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1808/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 10 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG LĨNH VỰC THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 05/11/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì họat động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2006-2010 của tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3476/STC-VP ngày 02/7/2008 và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung lĩnh vực thực hiện theo cơ chế một cửa tại Sở Tài chính bao gồm các nội dung sau:

I. Lĩnh vực được bổ sung thực hiện theo cơ chế một cửa tại Sở Tài chính

- Thẩm định giá mua sắm tài sản

II. Thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết:

a) Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị thẩm định giá của đơn vị, trong đó phải có các nội dung sau:

+ Danh mục, số lượng và chi tiết thông số kỹ thuật tài sản cần mua sắm;

+ Giá đề nghị mua sắm và các căn cứ thị trường về giá tài sản mua sắm (các đơn vị đã khảo sát, mức giá khảo sát);

+ Các yêu cầu khác về tài sản cần mua sắm (nếu có).

Bản sao Quyết định phân khai nguồn vốn và chủ trương mua sắm tùy theo phân cấp;

Bản chính bảng báo giá của 05 đơn vị cung ứng hàng độc lập với nhau hoặc chứng thư thẩm định giá của đơn vị thẩm định.

b) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

III. Quy trình tiếp nhận và giải quyết:

- Khi có yêu cầu giải quyết hồ sơ hành chính liên quan đến lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa nói trên, tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính;

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ghi phiếu biên nhận, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho đương sự bổ sung;

- Sau khi tiếp nhận Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn giải quyết;

- Sau khi đã thẩm định, xử lý phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Sở phê duyệt. Sau khi lãnh đạo Sở đã ký duyệt chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính để trả kết quả cho tổ chức, công dân.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan của tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả lĩnh vực đã được phê duyệt bổ sung.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND Tỉnh;
- Như Điều 4;
- Tổ Kiểm tra 1128;
- Lưu: VT, NC, SNV.Nhan (10b).

CHỦ TỊCH




Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1808/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1808/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2008
Ngày hiệu lực10/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1808/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1808/QĐ-UBND năm 2008 bổ sung lĩnh vực thực hiện theo cơ chế một cửa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1808/QĐ-UBND năm 2008 bổ sung lĩnh vực thực hiện theo cơ chế một cửa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1808/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Tấn Thành
        Ngày ban hành10/07/2008
        Ngày hiệu lực10/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1808/QĐ-UBND năm 2008 bổ sung lĩnh vực thực hiện theo cơ chế một cửa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1808/QĐ-UBND năm 2008 bổ sung lĩnh vực thực hiện theo cơ chế một cửa

            • 10/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực