Quyết định 1808/QĐ-UBND

Quyết định 1808/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh dạy nghề năm 2009 cho các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp có dạy nghề thuộc thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1808/QĐ-UBND phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh dạy nghề năm 2009 trường Cao đẳng Trung cấp nghề, chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1808/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT CHỈ TIÊU TUYỂN SINH DẠY NGHỀ NĂM 2009 CHO CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ, TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CÓ DẠY NGHỀ THUỘC THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 08/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành quy chế tuyển sinh học nghề;
Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-BLĐTBXH ngày 06 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh và quy trình đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh học nghề năm 2007;
Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1809/LĐTBXH-DN ngày 16 tháng 3 năm 2009 về đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh dạy nghề các Trường công lập thuộc thành phố; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1978/SKHĐT-VX ngày 17 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh dạy nghề năm 2009 cho các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp có dạy nghề thuộc thành phố (danh sách đính kèm).

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh dạy nghề năm 2009 được phê duyệt, Giám đốc các sở - ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có liên quan tiến hành phân bổ, duyệt ngân sách cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt; trường hợp có yêu cầu thay đổi, phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Giám đốc các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Hiệu trưởng các trường có liên quan chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện chỉ tiêu đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Hiệu trưởng các trường có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Văn hóa Xã hội HĐND.TP;
- VPUB: Các PVP;
- Phòng VX, THKH;
- Lưu:VT, (VX-LC) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1808/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1808/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2009
Ngày hiệu lực27/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1808/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1808/QĐ-UBND phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh dạy nghề năm 2009 trường Cao đẳng Trung cấp nghề, chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1808/QĐ-UBND phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh dạy nghề năm 2009 trường Cao đẳng Trung cấp nghề, chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1808/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Thu Hà
        Ngày ban hành27/04/2009
        Ngày hiệu lực27/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1808/QĐ-UBND phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh dạy nghề năm 2009 trường Cao đẳng Trung cấp nghề, chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1808/QĐ-UBND phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh dạy nghề năm 2009 trường Cao đẳng Trung cấp nghề, chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

            • 27/04/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/04/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực