Quyết định 1809/QĐ-UBND

Quyết định 1809/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng mặt bằng hai bên tuyến kè bờ sông Hồng (đoạn từ cầu Cốc Lếu đến cầu Phố Mới) do tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1809/QĐ-UBNDiều chỉnh quy hoạch chi tiết mặt bằng hai bên tuyến kè bờ sông Hồng Lào Cai 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1809/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 18 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG MẶT BẰNG HAI BÊN TUYẾN KÈ BỜ SÔNG HỒNG (ĐOẠN TỪ CẦU CỐC LẾU ĐẾN CẦU PHỐ MỚI)
(điều chỉnh đất ở đô thị thành đất công viên cây xanh)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 156/TTr-SXD ngày 11/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng mặt bằng hai bên tuyến kè bờ sông Hồng (đoạn từ cầu Cốc Lếu đến cầu Phố Mới) với những nội dung như sau:

1. Lý do điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

Với mật độ dân cư đông đúc cùng biến đổi khí hậu, tình trạng chung của các khu đô thị là môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nhằm cải thiện môi trường sinh thái, không gian sống cho cộng đồng dân cư, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất, việc điều chỉnh quy hoạch một phần quỹ đất ở đô thị sang đất công viên cây xanh là cần thiết.

2. Phạm vi, ranh giới lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

Khu đất lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch nằm trong điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng mặt bằng hai bên tuyến kè b sông Hồng (đoạn từ cầu Cốc Lếu đến cầu Phố Mới):

- Phía Đông giáp

- Phía Tây giáp

- Phía Nam giáp

- Phía Bắc giáp

(theo sơ đồ kèm theo)

3. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

Điều chỉnh đất đô thị, ký hiệu CL.17, diện tích 1.532m2 (diện tích theo thực tế là 1.641m2) thành đất Công viên cây xanh.

4. Các nội dung khác về quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật tuân thủ thực hiện theo Quyết định số 718/QĐ.UB ngày 02/12/2004 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng mặt bằng hai bên tuyến kè b sông Hồng (đoạn từ cầu Cc Lếu đến cu Phố Mới).

Điều 2. Trên cơ s quy hoạch được duyệt Sở Xây dựng, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch cho tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn biết và thực hiện quy hoạch.

2. T chức cắm mốc giới theo quy hoạch ngoài thực địa. Giao UBND thành phố Lào Cai và cơ quan có thm quyền quản lý mốc giới theo quy định.

3. Thực hiện đầu tư các hạng mục theo đúng quy hoạch được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT UBND tỉnh;
- Các S: KH&ĐT, TC, TN&MT;
- Sở Xây dựng (04 bản);
- UBND TP Lào Cai;
- Trang TTĐT YP;
- Lưu: VT, TNMT, TH, QLĐT.

CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng

 


Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1809/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1809/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2015
Ngày hiệu lực18/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1809/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1809/QĐ-UBNDiều chỉnh quy hoạch chi tiết mặt bằng hai bên tuyến kè bờ sông Hồng Lào Cai 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1809/QĐ-UBNDiều chỉnh quy hoạch chi tiết mặt bằng hai bên tuyến kè bờ sông Hồng Lào Cai 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1809/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýDoãn Văn Hưởng
        Ngày ban hành18/06/2015
        Ngày hiệu lực18/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1809/QĐ-UBNDiều chỉnh quy hoạch chi tiết mặt bằng hai bên tuyến kè bờ sông Hồng Lào Cai 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1809/QĐ-UBNDiều chỉnh quy hoạch chi tiết mặt bằng hai bên tuyến kè bờ sông Hồng Lào Cai 2015

            • 18/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực