Quyết định 181/2001/QĐ-CT

Quyết định 181/2001/QĐ-CT về cấp vốn lưu động năm 2001 cho doanh nghiệp Nhà nước của tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 181/2001/QĐ-CT cấp vốn lưu động cho doanh nghiệp Nhà nước Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 181/2001/QĐ-CT

Bình Dương, ngày 05 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CẤP VỐN LƯU ĐỘNG NĂM 2001 CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994;

- Căn cứ công văn số 9247/TC-NSNN ngày 28/9/2001 của Bộ Tài chính về việc bổ sung vốn lưu động cho các doanh nghiệp Nhà nước địa phương;

- Xét đề nghị của Sở Tài chính vật giá tại công văn số 865/TT-TCVG ngày 29/10/2001.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cấp vốn lưu động năm 2001 cho các doanh nghiệp Nhà nước của tỉnh theo công văn số 9247/TC-NSNN ngày 28/9/2001 của Bộ Tài chính với tổng số tiền bổ sung là 3.000.000.000 đồng như sau:

1- Cty Lâm sản xuất nhập khẩu tổng hợp ( Genimex ): 1.000.000.000 đ

2- Xí nghiệp xây dựng sản xuất thiết bị trường học: 1.000.000.000 đ

3- Công ty dược vật tư y tế: 300.000.000 đ

4- Công ty chăn nuôi Vifaco: 300.000.000 đ

5- Công ty Vật tư nông nghiệp: 200.000.000 đ

6- Công ty Văn hóa tổng hợp: 100.000.000 đ

7- Công ty sách thiết bị trường học: 100.000.000 đ

Điều 2: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Tài chính - vật giá và Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan của tỉnh và Giám đốc các công ty tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3, Lưu.

KT. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Lợi

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 181/2001/QĐ-CT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu181/2001/QĐ-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2001
Ngày hiệu lực05/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2002
Cập nhật22 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 181/2001/QĐ-CT

Lược đồ Quyết định 181/2001/QĐ-CT cấp vốn lưu động cho doanh nghiệp Nhà nước Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 181/2001/QĐ-CT cấp vốn lưu động cho doanh nghiệp Nhà nước Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu181/2001/QĐ-CT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Văn Lợi
        Ngày ban hành05/11/2001
        Ngày hiệu lực05/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2002
        Cập nhật22 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 181/2001/QĐ-CT cấp vốn lưu động cho doanh nghiệp Nhà nước Bình Dương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 181/2001/QĐ-CT cấp vốn lưu động cho doanh nghiệp Nhà nước Bình Dương

            • 05/11/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/11/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực