Quyết định 1810/QĐ-UBND

Quyết định 1810/QĐ-UBND năm 2008 bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1810/QĐ-UBND 2008 bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1810/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 25 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội;

Căn cứ Quyết định số 27/2007/QĐ-TTg ngày 15/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển thương mại trong nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 25/2000/QĐ-UB ngày 25/9/2007 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2001- 2010;

Căn cứ Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 02/11/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số: 377/SCT ngày 25 tháng 7 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung cửa hàng xăng dầu tại Km 603 + 850 phải tuyến Quốc lộ 1A, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch vào Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 02/11/2007.

Điều 2: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Công Thương;
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- TT HĐNĐ tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu TC, VT.

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thị Bích Lựa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1810/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1810/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2008
Ngày hiệu lực25/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1810/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1810/QĐ-UBND 2008 bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại Quảng Bình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1810/QĐ-UBND 2008 bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại Quảng Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1810/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýPhạm Thị Bích Lựa
       Ngày ban hành25/07/2008
       Ngày hiệu lực25/07/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1810/QĐ-UBND 2008 bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1810/QĐ-UBND 2008 bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại Quảng Bình

           • 25/07/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/07/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực