Quyết định 1810/QĐ-UBND

Quyết định 1810/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 1810/QĐ-UBND Kế hoạch 2015 2016 giáo dục mầm non phổ thông thường xuyên Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1810/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 19 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành KẾ hoẠch thỜi gian năm hỌc 2015 - 2016 cỦa giáo dỤc mẦm non, giáo dỤc phỔ thông và giáo dỤc thưỜng xuyên thuỘc ngành Giáo dỤc và Đào tẠo tỈnh Bình PhưỚc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1599/TTr-SGDĐT ngày 14/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã; Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, các huyện; Hiệu trưởng các trường THPT, THCS&THPT, trường PT DTNT các huyện, thị xã có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

- Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch tổ chức khai giảng của các cấp học trước ngày 30/8/2015.

- Báo cáo sơ kết học kỳ I trước ngày 10/01/2016.

- Báo cáo tổng kết năm học 2015 -2016, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học 2015 -2016 trước ngày 10/6/2016.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- TTTU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng VHXH, KTTH;
- Lưu: VT (T-3517/8/2015).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Huy Phong

 

KẾ HOẠCH

THỜI GIAN NĂM HỌC 2015-2016 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THUỘC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 19/08/2015 của UBND tỉnh)

STT

Cấp, ngành hc

Ngày tựu trường

Ngày khai giảng

Học kỳ I

Học kỳ II

Ngày kết thúc năm học

Các kỳ thi và xét tốt nghiệp

1

Mầm non

24/8/2015

05/9/2015

- Từ ngày 31/8/2015 đến ngày 07/01/2016: 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

- Sơ kết học kỳ l: 08/01/2016.

- Từ ngày 11/01/2016 đến ngày 26/5/2016: 17 tuần thực học.

- Nghỉ Tết Nguyên đán: từ ngày 06/02/2016 đến hết ngày 14/02/2016.

- Thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

27/5/2016

Hoàn tất và chuyển giao hồ sơ trẻ 6 tuổi cho trường tiểu học cùng địa bàn trước ngày 15/6/2016.

2

Tiểu học

24/8/2015

05/9/2015

Từ ngày 31/8/2015 đến ngày 08/01/2016, gồm 18 tuần thực học, 01 tuần tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (từ ngày 23/11/2015 đến ngày 27/11/2015).

- Từ ngày 11/01/2016 đến ngày 20/5/2016: 17 tuần thực học.

- Nghỉ Tết Nguyên đán: từ ngày 06/02/2016 đến hết ngày 14/02/2016.

- Dạy bù, hoàn thành hồ sơ sổ sách (từ ngày 16/5/2016 đến ngày 19/5/2016).

20/5/2016

Xét công nhận hoàn thành Chương trình Tiểu học xong trước ngày 15/6/2016

3

THCS

10/8/2013

05/9/2015

- Từ ngày 17/8/2015 đến ngày 26/12/2015: gồm 19 tuần thực học.

- Thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

- Từ ngày 28/12/2015 đến ngày 23/5/2016: gồm 18 tuần thực học.

- Nghỉ Tết Nguyên đán: từ ngày 06/02/2016 đến hết ngày 14/02/2016.

- Thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác

31/5/2016

- Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp cho năm học 2016-2017: 31/7/2016.

- Xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 15/6/2016.

4

THPT

10/8/2013

05/9/2015

- Từ ngày 17/8/2015 đến ngày 26/12/2015: gồm 19 tuần thực học.

- Thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

- Từ ngày 28/12/2015 đến ngày 23/5/2016: gồm 18 tuần thực học. - Nghỉ Tết Nguyên đán: từ ngày 06/02/2016 đến hết ngày 14/02/2016.

- Thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

31/5/2016

- Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp cho năm học 2016-2017: 31/7/2016.

- Thi học sinh giỏi cấp quốc gia lớp 12: ngày 06, 07, 08/01/2016

- Thi THPT quốc gia: theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

5

GDTX

25/8/2015

05/9/2015

- Từ ngày 25/8/2015 đến ngày 31/12/2015: 16 tuần thực học.

- Thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

- Từ ngày 04/01/2016 đến ngày 20/5/2016: 16 tuần thực học.

- Nghỉ Tết Nguyên đán: từ ngày 06/02/2016 đến hết ngày 14/02/2016.

- Thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

28/5/2016

- Xét công nhận tốt nghiệp THCS (hệ GDTX) ngày 20/5/2016.

- Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp cho năm học 2016-2017: 05/9/2016.

- Thi THPT quốc gia: theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1810/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1810/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2015
Ngày hiệu lực19/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1810/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1810/QĐ-UBND Kế hoạch 2015 2016 giáo dục mầm non phổ thông thường xuyên Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1810/QĐ-UBND Kế hoạch 2015 2016 giáo dục mầm non phổ thông thường xuyên Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1810/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Huy Phong
        Ngày ban hành19/08/2015
        Ngày hiệu lực19/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1810/QĐ-UBND Kế hoạch 2015 2016 giáo dục mầm non phổ thông thường xuyên Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1810/QĐ-UBND Kế hoạch 2015 2016 giáo dục mầm non phổ thông thường xuyên Bình Phước

            • 19/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực