Quyết định 1812/QĐ-TTg

Quyết định 1812/QĐ-TTg năm 2013 ứng trước vốn đối ứng nguồn ngân sách nhà nước của dự án ODA và ứng trước kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1812/QĐ-TTg năm 2013 ứng trước vốn đối ứng ngân sách ODA trái phiếu Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1812/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỨNG TRƯỚC VỐN ĐỐI ỨNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÁC DỰ ÁN ODA VÀ ỨNG TRƯỚC KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2014-2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6926/BKHĐT-TH ngày 16 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Chưa thực hiện ứng trước vốn đối ứng nguồn ngân sách nhà nước đối với 42 dự án ODA và ứng vốn trái phiếu Chính phủ đối với 18 dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6926/BKHĐT-TH nêu trên.

2. Điều chỉnh số vốn trái phiếu Chính phủ ứng trước đối với Dự án đường Yên Bình-Tiên Nguyên, tỉnh Hà Giang là 14 tỷ đồng như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6926/BKHĐT-TH nêu trên.

3. Đồng ý ứng trước 252,7 tỷ đồng vốn đối ứng nguồn ngân sách nhà nước đối với 11 dự án ODA và 700 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014-2015 đối với 04 dự án như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên. Số vốn ứng trước được thực hiện và thanh toán theo các quy định tại Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2013 và Quyết định số 1484/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2.

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2013 và Quyết định số 1484/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.

2. Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tổng hợp, rà soát thông tin, số liệu của các dự án đầu tư và cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành liên quan trước khi tham mưu, đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ; KTN, KGVX, NC, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1812/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1812/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2013
Ngày hiệu lực07/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1812/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1812/QĐ-TTg năm 2013 ứng trước vốn đối ứng ngân sách ODA trái phiếu Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1812/QĐ-TTg năm 2013 ứng trước vốn đối ứng ngân sách ODA trái phiếu Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1812/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành07/10/2013
        Ngày hiệu lực07/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1812/QĐ-TTg năm 2013 ứng trước vốn đối ứng ngân sách ODA trái phiếu Chính phủ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1812/QĐ-TTg năm 2013 ứng trước vốn đối ứng ngân sách ODA trái phiếu Chính phủ

          • 07/10/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 07/10/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực