Quyết định 1815/QĐ-BGTVT

Quyết định 1815/QĐ-BGTVT năm 2009 xử lý tài sản thu hồi từ dự án do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 1815/QĐ-BGTVT xử lý tài sản thu hồi từ dự án đã được thay thế bởi Quyết định 1160/QĐ-BGTVT năm 2013 chức năng cơ cấu tổ chức tham mưu Bộ Giao thông và được áp dụng kể từ ngày 04/05/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 1815/QĐ-BGTVT xử lý tài sản thu hồi từ dự án


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1815/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: XỬ LÝ TÀI SẢN THU HỒI TỪ DỰ ÁN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ giao thông vận tải;
Căn cứ văn bản số 8008/BTC-QLCS ngày 05/6/2009 của Bộ Tài chính về việc xử lý tài sản của Dự án Hầm Đường bộ qua đèo Hải Vân;
Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đường 85 tại văn bản số 295/BQL-TC ngày 31/3/2009 về đề nghị điều chuyển thiết bị NATM là tài sản thu hồi từ dự án hầm Hải Vân;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chuyển tài sản là thiết bị NATM gồm: 02 máy kinh vĩ điện tử Leica và 02 máy toàn đạc điện tử thu hồi từ Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hải Vân (chi tiết như phụ lục kèm theo) cho Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải để quản lý, sử dụng, phục vụ công tác. Việc điều chuyển tài sản thu hồi nêu trên thay thế cho việc thu hồi bán đấu giá thu tiền nộp Ngân sách Nhà nước tại Quyết định số 1527/QĐ-BGTVT ngày 19/7/2006 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Ban quản lý dự án 85 có trách nhiệm tổ chức điều chuyển tài sản nêu tại Điều 1 của Quyết định này theo quy định tại Thông tư số 43TC/QLCS ngày 31/7/1996 và Thông tư số 122/2007/TT-BTC ngày 18/10/2007 của Bộ Tài chính; Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải có trách nhiệm hạch toán tăng tài sản cố định, nguồn hình thành tài sản cố định và thực hiện quản lý, sử dụng tài sản được điều chuyển theo đúng quy định.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án 85, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

PHỤ LỤC CHI TIẾT TÀI SẢN ĐIỀU CHUYỂN

CHO VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Kèm theo Quyết định số 1815/QĐ-BGTVT ngày 23/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Danh mục tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Năm đưa vào sử dụng

Ghi chú

1

Máy kinh vĩ điện tử Leica

Cái

02

2003

 

2

Máy toàn đạc điện tử Sokkia

Cái

02

2003

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1815/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1815/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2009
Ngày hiệu lực23/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/05/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1815/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 1815/QĐ-BGTVT xử lý tài sản thu hồi từ dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1815/QĐ-BGTVT xử lý tài sản thu hồi từ dự án
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1815/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Hồng Trường
        Ngày ban hành23/06/2009
        Ngày hiệu lực23/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/05/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 1815/QĐ-BGTVT xử lý tài sản thu hồi từ dự án

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1815/QĐ-BGTVT xử lý tài sản thu hồi từ dự án