Quyết định 1816/QĐ-UBND

Quyết định 1816/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

Quyết định 1816/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã được thay thế bởi Quyết định 1470/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị và được áp dụng kể từ ngày 14/06/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1816/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1816/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 30 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của chính phủ về sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2015 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng và Quyết định số 1373 /QĐ-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị tại Tờ trình số 160/TTr-STP ngày 22 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 07 (bảy) thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Bất động sản và Nhà ở, thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị.

(Nội dung thủ tục được đăng tải trên chuyên mục Hỏi đáp thủ tục hành chính, địa ch www.quangtri.gov.vn)

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Tư pháp; Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm công khai thủ tục hành chính này bằng các hình thức như: Đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Trang thông tin điện tử tỉnh; niêm yết tại trụ s cơ quan; đóng thành sổ; giới thiệu trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để phục vụ nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, CN, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

DANH MỤC, NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA CP TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Chủ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực bất động sản (03 TTHC)

1.

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư.

2.

Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

3.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

II. Lĩnh vực nhà ở (04 TTHC)

1.

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở (trừ đối với nhà ở thương mại, nhà ở công vụ, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội) do UBND cấp tỉnh chấp thuận.

2.

Thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

3.

Cưỡng chế thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

4.

Gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài.

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1816/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1816/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2017
Ngày hiệu lực30/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/06/2019
Cập nhật3 tháng trước
(06/07/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1816/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1816/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1816/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1816/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành30/06/2017
        Ngày hiệu lực30/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/06/2019
        Cập nhật3 tháng trước
        (06/07/2019)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1816/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1816/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị