Quyết định 1819/QĐ-CT

Quyết định 1819/QĐ-CT năm 2012 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1819/QĐ-CT năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của S


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1819/QĐ-CT

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 321/TTr-STP ngày 05/7/2012 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 23 thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1819/QĐ-CT ngày 02 tháng 8 năm 2012)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Lý do bãi bỏ

1

T-VPH-001222-TT

Thành lập Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

Bổ trợ tư pháp

Trùng lặp, gộp 02 TTHC thành 01 thủ tục hành chính: Thành lập văn phòng công chứng

2

T-VPH-001227-TT

Thành lập Văn phòng công chứng do hai công chứng viên thành lập

Bổ trợ tư pháp

3

T-VPH-001135-TT

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

Bổ trợ tư pháp

Trùng lặp, gộp 02 TTHC thành 01 thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

4

T-VPH-001157-TT

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng do hai công chứng viên thành lập

Bổ trợ tư pháp

5

T-VPH-001298-TT

Đăng ký nhận con có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

Trùng lặp, gộp 02 TTHC thành 01 thủ tục hành chính: Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

6

T-VPH-001417-TT

Đăng ký nhận cha, mẹ có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

7

T-VPH-001341-TT

Đăng ký lại việc khai sinh có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

Trùng lặp, gộp 03 TTHC thành 01 thủ tục hành chính: Đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn có yếu tố nước ngoài

8

T-VPH-001346-TT

Đăng ký lại việc khai tử có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

9

T-VPH-001329-TT

Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

10

T-VPH-193830-TT

Cấp bản sao Giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

Trùng lặp, gộp 06 TTHC thành 01 thủ tục hành chính: Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài

11

T-VPH-193870-TT

Cấp bản sao chứng tử có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

12

T-VPH-193874-TT

Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

13

T-VPH-068865-TT

Cấp bản sao Quyết định cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

14

T-VPH-085150-TT

Cấp bản sao Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

15

T-VPH-085301-TT

Cấp bản sao Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

16

T-VPH-001274-TT

Công nhận việc kết hôn đã được tiến hành trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

Trùng lặp, gộp 02 TTHC thành 01 thủ tục hành chính: Công nhận và ghi chú việc kết hôn đã được tiến hành trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

17

T-VPH-001350-TT

Ghi chú việc kết hôn đã được tiến hành trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

18

T-VPH-001355-TT

Công nhận việc nhận cha, mẹ, con đã được tiến hành trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

Trùng lặp, gộp 02 TTHC thành 01 thủ tục hành chính: Công nhận và ghi chú việc nhận cha, mẹ, con đã được tiến hành trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

19

T-VPH-001417-TT

Ghi chú việc nhận cha, mẹ, con đã được tiến hành trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

20

T-VPH-001374-TT

Công nhận việc nuôi con nuôi đã được tiến hành trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

Trùng lặp, gộp 02 TTHC thành 01 thủ tục hành chính: Công nhận và ghi chú việc nuôi con nuôi đã được tiến hành trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

21

T-VPH-085332-TT

Ghi chú việc nuôi con nuôi đã được tiến hành trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

22

T-VPH-001471-TT

Cấp giấy lí lịch tư pháp đối với người Việt Nam cư trú trong nước

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

Trùng lặp, gộp 02 TTHC thành 01 thủ tục hành chính: Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp

23

T-VPH-001411-TT

Cấp giấy lí lịch tư pháp đối với người nước ngoài có thời gian cư trú tại Vĩnh Phúc

Hộ tịch-Quốc tịch-Lí lịch tư pháp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1819/QĐ-CT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1819/QĐ-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2012
Ngày hiệu lực02/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1819/QĐ-CT

Lược đồ Quyết định 1819/QĐ-CT năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của S


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1819/QĐ-CT năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của S
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1819/QĐ-CT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýPhùng Quang Hùng
        Ngày ban hành02/08/2012
        Ngày hiệu lực02/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1819/QĐ-CT năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của S

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1819/QĐ-CT năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của S

            • 02/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực