Quyết định 182/2002/QĐ-UB

Quyết định 182/2002/QĐ-UB thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trực thuộc Sở Xây dựng Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 182/2002/QĐ-UB thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình từ vốn ngân sách Nhà nước thuộc Sở XD Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 182/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC SỞ XẤY DỰNG HÀ NỘI”

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ về việc Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Thông tư số 15/2000/TT-BXD ngày 19/11/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng;
Xét Tờ trình số 1426 TTr-SXD ngày 11/11/2002 của Sở Xây dụng về việc đề nghị thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước thuộc sở Xây dựng (Gọi tắt là Ban quản lý dự án)

- Hình thức quản lý thực hiện dự án: Hình thức chủ nhiệm điều hành dự án.

- Trự sở được đặt tại số 52 phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà trưng, Hà Nội.

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, là một tổ chức sự nghiệp kinh tế, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, mở tài khoản tại kho bạc và ngân hàng theo quy định của Nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của mình.

- Ban quản lý dự án thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư về quản lý thực hiện dự án từ khi lập, phê duyệt đến khi bàn giao công trình vào khai thác sử dụng.

- Được nhận trực tiếp vốn của cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc huy động vốn từ các nguồn trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật để thanh quyết toán cho các nhà thầu.

- Ban quản lý dự án hoạt động theo Quy chế quản lý đầu tư và Xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý và xây dựng.

Điều 2: Tổ chức bộ máy và cán bộ:

A- Ban quản lý dự án có Giám đốc và một số Phó Giám đốc:

- Giám đốc Ban quản lý dự án do UBND Thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của Sở Xây dựng.

- Phó giám đốc Ban quản lý dự án do sở Xây dựng bổ nhiệm theo quy định của Nhà nước và Thành phố.

Giám đốc, Phó giám đốc và lãnh đạo phòng chuyên môn nghiệp vụ của Ban quản lý dự án được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

B. Cơ cấu tổ chức bộ máy và cán bộ của Ban quản lý dự án:

- Giao cho Sở xây dựng căn cứ vào tình hình thực tế của từng giai đoạn triển khai thực hiện dự án để bố trí cán bộ CNV và thành lập các phòng, ban …chuyên môn cho hợp lý, nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Cán bộ CNV của Ban quản lý dự án được quản lý và thực hiện chế độ chính sách theo chế độ công chức hiện hành.

Điều 3: Giao cho Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước nghiên cứu, xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động trình sở Xây dựng phê chuẩn.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Giám đốc sở Xây dựng, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước thi hành quyết định này.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 182/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu182/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2002
Ngày hiệu lực31/12/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 182/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 182/2002/QĐ-UB thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình từ vốn ngân sách Nhà nước thuộc Sở XD Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 182/2002/QĐ-UB thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình từ vốn ngân sách Nhà nước thuộc Sở XD Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu182/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýĐỗ Hoàng Ân
        Ngày ban hành31/12/2002
        Ngày hiệu lực31/12/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 182/2002/QĐ-UB thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình từ vốn ngân sách Nhà nước thuộc Sở XD Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 182/2002/QĐ-UB thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình từ vốn ngân sách Nhà nước thuộc Sở XD Hà Nội

            • 31/12/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/12/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực