Quyết định 182/QĐ-UBND

Quyết định 182/QĐ-UBND năm 2008 về duyệt điều chỉnh dự án xây dựng đường trục Bắc Nam (đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến nút giao bờ nam cầu Bà Chiêm), giai đoạn 2 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 182/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh dự án xây dựng đường trục Bắc Nam giai đoạn 2


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 182/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG TRỤC BẮC NAM (ĐOẠN TỪ NGUYỄN VĂN LINH ĐẾN NÚT GIAO BỜ NAM CẦU BÀ CHIÊM), GIAI ĐOẠN 2

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường trục Bắc Nam (đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến nút giao bờ Nam cầu Bà Chiêm) - giai đoạn 2;
Xét Tờ trình số 541/TTr-KQL4-DAĐT ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông - Công chính tại Công văn số 3249/SGTCC-GT ngày 27 tháng 12 năm 2007 về kết quả thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường trục Bắc Nam (đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến nút giao bờ Nam cầu Bà Chiêm) - giai đoạn 2,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh nội dung Quyết định số 1057/QĐ-UB ngày 09 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về dự án xây dựng đường trục Bắc Nam (đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến nút giao bờ Nam cầu Bà Chiêm) - giai đoạn 2 với nội dung sau:

1. Chủ đầu tư: Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4.

2. Lý trình tuyến đường của dự án:

- Đoạn 1: Từ Nguyễn Văn Linh (Km0 + 000) đến Km0 + 171,24

- Đoạn 2: Từ Km1 + 280 đến nút giao bờ Nam cầu Bà Chiêm (Km7 + 125).

3.

Nội dung

Theo Quyết định số 1057/QĐ-UB ngày 09 tháng 3 năm 2005

Điều chỉnh

Tổng mức đầu tư

91.470 triệu đồng

88.815 triệu đồng

Trong đó:

 

 

- Chi phí xây dựng

78.280 triệu đồng

79.528 triệu đồng

- Chi phí QLDA và chi phí khác

4.829 triệu đồng

5.058 triệu đồng

- Dự phòng phí

8.308 triệu đồng

4.229 triệu đồng

 

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1057/QĐ-UB ngày 09 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Trong các bước tiếp theo, Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công dự toán, tổng dự toán điều chỉnh và các thủ tục khác theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông - Công chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, Giám đốc Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4 và Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 182/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu182/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/01/2008
Ngày hiệu lực14/01/2008
Ngày công báo01/02/2008
Số công báoSố 22
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 182/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 182/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh dự án xây dựng đường trục Bắc Nam giai đoạn 2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 182/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh dự án xây dựng đường trục Bắc Nam giai đoạn 2
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu182/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành14/01/2008
        Ngày hiệu lực14/01/2008
        Ngày công báo01/02/2008
        Số công báoSố 22
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 182/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh dự án xây dựng đường trục Bắc Nam giai đoạn 2

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 182/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh dự án xây dựng đường trục Bắc Nam giai đoạn 2

            • 14/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/02/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực