Quyết định 1821/QĐ-TTg

Quyết định 1821/QĐ-TTg năm 2019 về Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1821/QĐ-TTg 2019 Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1821/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NGÀY TRUYỀN THNG NGÀNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 80/TTr-BTNMT ngày 05 tháng 11 năm 2019, ý kiến thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 3113/BVHTTDL-VHCS ngày 08 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lấy ngày 03 tháng 10 hằng năm là “Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam”.

Điều 2. Việc tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam phải bảo đảm theo đúng Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương; đồng thời bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và tránh hình thức, giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ luật pháp, khơi dậy và phát huy niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành khí tượng thủy văn Việt Nam.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào quy định hiện hành có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Ngày truyền thống của ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam theo đúng quy định tại Điều 2 của Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tư
ng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- HĐND, UBND t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát nhân dân t
i cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, Vụ KGVX, Công báo;
- Lưu: VT, NN (3) Tuynh.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1821/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1821/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2019
Ngày hiệu lực17/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1821/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1821/QĐ-TTg 2019 Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1821/QĐ-TTg 2019 Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1821/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành17/12/2019
        Ngày hiệu lực17/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1821/QĐ-TTg 2019 Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1821/QĐ-TTg 2019 Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam

            • 17/12/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/12/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực