Quyết định 1821/QĐ-TTg

Quyết định 1821/QĐ-TTg năm 2020 về giải thể Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1821/QĐ-TTg 2020 giải thể Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hải Phòng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1821/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI, DU LỊCH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện giải thể Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ, giải quyết chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động, xử lý các vấn đề tài chính, tài sản và các vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- HĐND, UBND thành phố Hải Phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, ĐMDN;
- Lưu: VT, TCCV (3b).PM

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1821/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1821/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2020
Ngày hiệu lực17/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(19/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1821/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1821/QĐ-TTg 2020 giải thể Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1821/QĐ-TTg 2020 giải thể Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1821/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành17/11/2020
        Ngày hiệu lực17/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (19/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1821/QĐ-TTg 2020 giải thể Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hải Phòng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1821/QĐ-TTg 2020 giải thể Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hải Phòng

            • 17/11/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/11/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực