Quyết định 1828/QĐ-TTg

Quyết định 1828/QĐ-TTg năm 2017 về xuất cấp trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn cho tỉnh Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1828/QĐ-TTg 2017 xuất cấp trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1828/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP TRANG THIẾT BỊ TÌM KIẾM CỨU NẠN CHO TỈNH SƠN LA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 13811/BTC-TCDT ngày 13 tháng 10 năm 2017, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8780/BKHĐT-KTDV ngày 26 tháng 10 năm 2017, của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tại văn bản số 523/CHCN-KHTH ngày 26 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 03 bộ xuồng cao tốc (gồm 01 bộ xuồng DT2 và 02 bộ xuồng DT1); 05 bộ máy bơm nước chữa cháy; 05 bộ máy phát điện loại 30KVA; 1.000 chiếc phao tròn cứu sinh và 1.000 chiếc phao áo cứu sinh từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sơn La để phục vụ công tác ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tiếp nhận, quản lý và sử dụng số trang thiết bị được cấp nêu trên theo đúng quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và Chủ tịch Ủy ban ban nhân dân tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướ
ng CP, PTTg Vương Đình Huệ,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: NN, QHĐP, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1828/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1828/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2017
Ngày hiệu lực16/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1828/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1828/QĐ-TTg 2017 xuất cấp trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1828/QĐ-TTg 2017 xuất cấp trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1828/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành16/11/2017
        Ngày hiệu lực16/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1828/QĐ-TTg 2017 xuất cấp trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1828/QĐ-TTg 2017 xuất cấp trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn

            • 16/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực