Quyết định 183/2000/QĐ-BTC

Quyết định 183/2000/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và chứng nhận xuất xứ mẫu A sản phẩm giày dép do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Quyết định 183/2000/QĐ-BTC mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu chứng nhận xuất xứ mẫu A sản phẩm giày dép đã được thay thế bởi Quyết định 50/2008/QĐ-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) và được áp dụng kể từ ngày 09/08/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 183/2000/QĐ-BTC mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu chứng nhận xuất xứ mẫu A sản phẩm giày dép


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 183/2000/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 183/2000/QĐ/BTC NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ BAN HÀNH MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT KHẨU VÀ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ MẪU A SẢN PHẨM GIẦY DÉP

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;
Căn cứ Công văn số 707/CP-QHQT ngày 12/7/1999 của Chính phủ về việc phê duyệt kết quả đàm phán tiếp cận thị trường với EU;
Sau khi có ý kiến của Bộ Thương mại (Công văn số 4575 TM/TCKT ngày 13/10/2000) và theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu (E/C) và giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu A đối với sản phẩm giầy dép xuất khẩu sang thị trường EU như sau:

1. Lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu (E/C): 10.000 đồng/giấy.

2. Lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A(C/O form A): 40.000 đồng/giấy.

3. Cấp lại giấy chứng nhận: 10.000 đồng/lần/giấy.

Điều 2: Đối tượng nộp lệ phí theo mức thu quy định tại Điều 1 Quyết định này là tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công, kinh doanh mặt hàng giầy dép xuất khẩu sang thị trường EU khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A đối với sản phẩm giầy dép theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A đối với sản phẩm giầy dép xuất khẩu sang thị trường EU có nhiệm vụ tổ chức thu lệ phí theo quy định tại Quyết định này được trích 10% (mười phần trăm) tổng số tiền lệ phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi phí cho việc tổ chức thu lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính; Số còn lại (90%) phải nộp vào ngân sách nhà nước theo hướng dẫn tại Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký; Bãi bỏ các quy định về thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A đối với sản phẩm giầy dép xuất khẩu sang thị trường EU trái với Quyết định này.

Điều 5: Các tổ chức thuộc đối tượng phải nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A đối với sản phẩm giầy dép xuất khẩu sang thị trường EU, các đơn vị thu lệ phí thuộc Bộ Thương mại và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 183/2000/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu183/2000/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2000
Ngày hiệu lực29/11/2000
Ngày công báo22/01/2001
Số công báoSố 3
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/08/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 183/2000/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 183/2000/QĐ-BTC mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu chứng nhận xuất xứ mẫu A sản phẩm giày dép


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 183/2000/QĐ-BTC mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu chứng nhận xuất xứ mẫu A sản phẩm giày dép
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu183/2000/QĐ-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýPhạm Văn Trọng
     Ngày ban hành14/11/2000
     Ngày hiệu lực29/11/2000
     Ngày công báo22/01/2001
     Số công báoSố 3
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/08/2008
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 183/2000/QĐ-BTC mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu chứng nhận xuất xứ mẫu A sản phẩm giày dép

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 183/2000/QĐ-BTC mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu chứng nhận xuất xứ mẫu A sản phẩm giày dép