Quyết định 183/2007/QĐ-TTg

Quyết định 183/2007/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 151/2005/QĐ-TTG thành lập tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 183/2007/QĐ-TTg thành lập tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước sửa đổi 151/2005/QĐ-TTG đã được thay thế bởi Quyết định 01/2020/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 03/01/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 183/2007/QĐ-TTg thành lập tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước sửa đổi 151/2005/QĐ-TTG


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 183/2007/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 151/2005/QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 06 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính
,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 06 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước như sau:

"Điều 4. Vốn hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước bao gồm:

1. Vốn điều lệ: 15.000 (mười năm nghìn) tỷ đồng, bao gồm:

a) Vốn ngân sách nhà nước cấp;

b) Vốn nhà nước đầu tư tại các công ty chuyển giao cho Tổng công ty thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn;

c) Vốn nhà nước bổ sung từ tiền bán cổ phần lần đầu khi thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 46 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần".

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.  

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
  cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh,
  thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban chỉ đạo ĐM&PTDNTW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 Ban XDPL, các Vụ: ĐMDN, CN, NN, TH,
  Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b). M

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 183/2007/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu183/2007/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2007
Ngày hiệu lực18/12/2007
Ngày công báo03/12/2007
Số công báoTừ số 807 đến số 808
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/01/2020
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 183/2007/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 183/2007/QĐ-TTg thành lập tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước sửa đổi 151/2005/QĐ-TTG


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 183/2007/QĐ-TTg thành lập tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước sửa đổi 151/2005/QĐ-TTG
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu183/2007/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Sinh Hùng
       Ngày ban hành27/11/2007
       Ngày hiệu lực18/12/2007
       Ngày công báo03/12/2007
       Số công báoTừ số 807 đến số 808
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/01/2020
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 183/2007/QĐ-TTg thành lập tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước sửa đổi 151/2005/QĐ-TTG

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 183/2007/QĐ-TTg thành lập tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước sửa đổi 151/2005/QĐ-TTG