Quyết định 1831/QĐ-TTg

Quyết định 1831/QĐ-TTg năm 2015 về thí điểm thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1831/QĐ-TTg thí điểm thành lập trung tâm hành chính công Quảng Ninh 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1831QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

THÍ ĐIỂM THÀNH LẬP TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tcủa cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thí điểm thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh

Thí điểm thành lập Trung tâm hành chính công tnh Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là Trung tâm hành chính công) trực thuộc y ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm hành chính công có tư cách pháp nhân, con du và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng.

Trụ sở làm việc của Trung tâm hành chính công tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm hành chính công

y ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm hành chính công và Quy chế phối hợp tổ chức hoạt động giữa Trung tâm hành chính công với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm hành chính công

1. Lãnh đạo Trung tâm hành chính công:

Trung tâm hành chính công có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

2. Cơ cấu tổ chức ca Trung tâm hành chính công:

Trung tâm hành chính công có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Kế hoạch - Tng hợp, Phòng Hành chính - Quản trị, Phòng Kiểm tra - Giám sát và Phòng Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

3. Biên chế: Biên chế công chức và số lượng viên chức của Trung tâm hành chính công được tính trong tổng số biên chế công chức và số lượng viên chức của y ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Điều 4. Thời gian thực hiện thí điểm

Thời gian thực hiện thí điểm 03 năm (36 tháng) kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Sau 03 năm thực hiện, y ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiến hành đánh giá kết quả thực hiện thí điểm.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
Tnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh;
-
Văn phòng Trung ương và các Ban của Đng;
-
Văn phòng Tổng Bí thư;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
Kiểm toán Nhà nước;
- Ủ
y ban Giám sát tài chính Quốc gia;
-
Ngân hàng Chính sách Xã hội;
-
Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
-
UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
-
Lưu: VT, TCCV (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1831/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1831/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2015
Ngày hiệu lực28/10/2015
Ngày công báo04/11/2015
Số công báoTừ số 1083 đến số 1084
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1831/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1831/QĐ-TTg thí điểm thành lập trung tâm hành chính công Quảng Ninh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1831/QĐ-TTg thí điểm thành lập trung tâm hành chính công Quảng Ninh 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1831/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành28/10/2015
        Ngày hiệu lực28/10/2015
        Ngày công báo04/11/2015
        Số công báoTừ số 1083 đến số 1084
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1831/QĐ-TTg thí điểm thành lập trung tâm hành chính công Quảng Ninh 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1831/QĐ-TTg thí điểm thành lập trung tâm hành chính công Quảng Ninh 2015

            • 28/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/11/2015

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực