Quyết định 1835/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 1835/QĐ-BNN-TCCB năm 2010 về tuyển dụng viên chức do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1835/QĐ-BNN-TCCB tuyển dụng viên chức


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1835/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;
Xét văn bản số 623/TCĐCĐ-TCHC ngày 20/10/2010 của Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ về việc đề nghị công nhận kết quả tuyển dụng viên chức;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận danh sách trúng tuyển 10 viên chức qua tổ chức thi tuyển và xét tuyển tại Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ có trách nhiệm thông báo kết quả tuyển dụng và tiến hành ký hợp đồng làm việc với người được tuyển dụng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Vũ Trọng Hà

 


DANH SÁCH

TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ NÔNG NGHIỆP NAM BỘ
(Kèm theo Quyết định số 1835/QĐ-BNN-TCCB ngày 15/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ

Chuyên ngành

Trường đào tạo

Ngạch viên chức

Hệ số lương

Tỷ lệ % được hưởng

Thời gian hưởng

Ghi chú

Nam

Nữ

1

Nguyễn Thị Tím

 

1977

ĐH

Nuôi trồng Thủy sản

ĐH Cần Thơ

15.111

2,34

85%

11/2010

Thử việc tháng từ tháng 1/2010

2

Nguyễn Hồng Thắm

 

1983

Thạc sỹ

Trồng trọt

ĐH Cần Thơ

15.111

2,67

85%

11/2010

Thử việc tháng từ tháng 1/2010

3

Võ Huỳnh Thảo Nguyên

 

1987

ĐH

Cơ khí chế biến

ĐH Cần Thơ

15.111

 

85%

11/2010

Thử việc tháng từ tháng 2/2010

4

Phạm Thanh Huyền

 

1986

ĐH

Tiếng Anh

ĐH Phú Xuân

15.111

2,34

85%

11/2010

Thử việc tháng từ tháng 4/2010

5

Lê Thị Mỹ Hạnh

 

1983

ĐH

Kế toán

ĐH Nha Trang

15.111

2,34

85%

11/2010

Thử việc tháng từ tháng 4/2010

6

Nguyễn Thành Trung

1984

 

ĐH

Công nghệ thực phẩm

ĐH Cần Thơ

15.111

2,34

100%

11/2010

NL từ tháng 7/2010

7

Ngô Hồng Nhung

 

1985

ĐH

Công nghệ thực phẩm

ĐH Cần Thơ

15.111

2,34

100%

11/2010

NL từ tháng 10/2010

8

Trần Nguyễn Mộng Ngọc

 

1985

ĐH

Quản trị Kinh doanh

ĐH Nha Trang

15.111

2,34

100%

11/2010

NL từ tháng 10/2010

9

Chu Thị Phương Thủy

 

1986

ĐH

Sư phạm Tin học

ĐH SP Huế

01.003

2,34

100%

11/2010

NL từ tháng 10/2010

10

Vũ Thị Hồng Minh

 

1985

TC

Kế toán DNSX

CĐKTKT Cần Thơ

0.6032

1,86

100%

11/2010

NL từ tháng 8/2010

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1835/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1835/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2010
Ngày hiệu lực15/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1835/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 1835/QĐ-BNN-TCCB tuyển dụng viên chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1835/QĐ-BNN-TCCB tuyển dụng viên chức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1835/QĐ-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Trọng Hà
        Ngày ban hành15/11/2010
        Ngày hiệu lực15/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1835/QĐ-BNN-TCCB tuyển dụng viên chức

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1835/QĐ-BNN-TCCB tuyển dụng viên chức

            • 15/11/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/11/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực