Quyết định 1835/QĐ-UBND

Quyết định 1835/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019

Nội dung toàn văn Quyết định 1835/QĐ-UBND 2018 địa điểm tổ chức hội chợ triển lãm thương mại Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1835/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 2020/TTr-SCT ngày 06 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

DANH MỤC

ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1835/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Stt

Địa điểm/Địa bàn

Lĩnh vực ưu tiên

Ghi chú

1

Thành phố Đà Lạt

 

 

1.1

Khu vực Golf Valley, địa chỉ: phường 2, thành phố Đà Lạt

Nông nghiệp: sản phẩm nông sản, nông sản chế đặc trưng thế mạnh của Đà Lạt - Lâm Đồng, công nghệ, máy móc thiết bị, giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Công nghiệp: sản phẩm đặc trưng thế mạnh của Đà Lạt - Lâm Đồng (rượu vang, nước trái cây, trà, cà phê,...), sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống, đặc sản Đà Lạt.

Là hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng hóa Việt Nam có thương hiệu, chất lượng

 

 

1.2

Khu vực Công viên Bà Huyện Thanh Quan, địa chỉ: phường 10, thành phố Đà Lạt

 

1.3

Đường Nguyễn Văn Cừ, phường 1, thành phố Đà Lạt (1/2 đường đoạn từ vòng xoay Đài phun nước đến Cầu Bá Hộ Chúc)

Tổ chức Phiên chợ rau, hoa trong dịp Festival Hoa Đà Lạt 2019

1.4

Khu vực đường Hồ Tùng Mậu (đoạn tiếp giáp khách sạn Palace và Công viên Hồ Xuân Hương)

Tổ chức hội chợ triển lãm sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của Lâm Đồng trong dịp Festival Hoa Đà Lạt 2019

1.5

04 xã: Xuân Thọ, Xuân Trường, Trạm Hành, Tà Nung

Tổ chức phiên chợ hàng Việt về nông thôn

2

Thành phố Bảo Lộc

 

 

2.1

Khu vực Trung tâm văn hóa Thành phố Bảo Lộc, địa chỉ: đường Lê Ngọc Hân, phường 1

Ngành hàng tổng hợp

 

2.2

Khu chợ cũ Thành phố Bảo Lộc, địa chỉ: Phường 1

Ngành hàng tổng hợp

Bố trí khi chưa giao đất cho nhà đầu tư

2.3

Khu vực Trung tâm thương mại B’Lao Xanh, địa chỉ: đường Trần Phú, phường Lộc Sơn

Ngành hàng tổng hợp

Bố trí khi chưa giao đất cho nhà đầu tư

2.4

Sân nhà máy sợi xã Đại Lào, địa chỉ: thôn 2, xã Đại Lào

Giống cây trồng chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, công nghệ chế biến sau thu hoạch, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn

 

2.5

Sân vận động thôn Nausri, địa chỉ: xã Lộc Nga

Giống cây trồng chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, công nghệ chế biến sau thu hoạch, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn

 

3

Huyện Đức Trọng

 

 

3.1

Khu liên hợp thể thao huyện Đức Trọng, địa chỉ: thị trấn Liên Nghĩa

Công nghiệp, thương mại, dịch vụ

Tổ chức không quá 02 lần/năm

4

Huyện Đơn Dương

 

 

4.1

Sân vận động huyện Đơn Dương, địa chỉ: Nguyễn Đình Chiểu, thị trấn Thạnh Mỹ

Hàng tiêu dùng, may mặc, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, công nghiệp phụ trợ, điện, điện tử, điện lạnh, công nghệ thông tin, viễn thông

 

4.2

Trung tâm văn hóa thể thao huyện Đơn Dương, địa chỉ: đường 2/4, thị trấn Thạnh Mỹ

Hàng tiêu dùng, may mặc, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, công nghiệp phụ trợ, điện, điện tử, điện lạnh, công nghệ thông tin, viễn thông

 

5

Huyện Lâm Hà

 

 

5.1

Khu vực Trung tâm văn hóa thể thao huyện, địa chỉ: thị trấn Đinh Văn

Sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hàng gia dụng, thời trang, điện tử

 

5.2

Khu vực Quảng trường huyện, địa chỉ: thị trấn Đinh Văn

Sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hàng gia dụng, thời trang, điện tử

 

5.3

Khu vực Nhà thi đấu đa năng thị trấn Nam Ban

Sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hàng gia dụng, thời trang, điện tử

 

5.4

Khu vực Nhà văn hóa xã Tân Hà

Sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hàng gia dụng, thời trang, điện tử

 

6

Huyện Di Linh

 

 

6.1

Sân vận động xã Tân Lâm, địa chỉ: thôn 2, xã Tân Lâm

Hàng tiêu dùng, quần áo, giày dép, điện gia dụng, cây cảnh, nhu yếu phẩm

Tổ chức hội chợ thương mại, chương trình hàng Việt về nông thôn, hoạt động bán hàng lưu động

6.2

Sân vận động xã Đinh Trang Hòa, địa chỉ: Thôn 1A, xã Đinh Trang Hòa

Hàng tiêu dùng, quần áo, giày dép, điện gia dụng, cây cảnh, nhu yếu phẩm

Tổ chức hội chợ thương mại, chương trình hàng Việt về nông thôn, hoạt động bán hàng lưu động

6.3

Sân vận động xã Gia Hiệp, địa chỉ: Thôn 7, xã Gia Hiệp

Hàng tiêu dùng, quần áo, giày dép, điện gia dụng, cây cảnh, nhu yếu phẩm

Tổ chức hội chợ thương mại, chương trình hàng Việt về nông thôn, hoạt động bán hàng lưu động

6.4

Sân vận động Trung tâm văn hóa thể thao thị trấn Di Linh (khu vực sau lưng Kho bạc Nhà nước huyện Di Linh), địa chỉ: Tổ dân phố 7, thị trấn Di Linh

Ngành hàng tổng hợp

 

7

Huyện Bảo Lâm

 

 

7.1

Công viên Thanh niên thị trấn Lộc Thắng

Nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, du lịch, hàng tiêu dùng

 

7.2

Sân vận động xã Lộc Thành

Nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, du lịch, hàng tiêu dùng

 

7.3

Khu đất trống đối diện Ủy ban nhân dân xã Lộc An

Nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, du lịch, hàng tiêu dùng

 

7.4

Sân vận động xã Lộc Bắc

Nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, du lịch, hàng tiêu dùng

 

8

Huyện Đạ Tẻh

 

 

8.1

Khu vực Quảng trường huyện Đạ Tẻh, địa chỉ: Tổ dân phố 6A, thị trấn Đạ Tẻh

Máy móc, công cụ phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp; giống cây trồng, vật tư nông nghiệp; hàng hóa gia dụng phục vụ tiêu dùng gia đình

 

9

Huyện Cát Tiên

 

 

9.1

Sân vận động thị trấn Cát Tiên, địa chỉ: Tổ dân phố 5, thị trấn Cát Tiên

Hàng tiêu dùng, gia dụng, dân dụng, thủ công mỹ nghệ, nông sản, vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng

 

9.2

Sân vận động thị trấn Phước Cát, địa chỉ: Tổ dân phố 6, thị trấn Phước Cát

Hàng tiêu dùng, gia dụng, dân dụng, thủ công mỹ nghệ, nông sản, vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng

 

10

Huyện Lạc Dương

 

 

10.1

Trung tâm văn hóa thể thao huyện Lạc Dương, địa chỉ: Thị trấn huyện Lạc Dương

Các mặt hàng tiêu dùng và thực phẩm

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1835/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1835/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2018
Ngày hiệu lực13/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(29/10/2018)

Download Văn bản pháp luật 1835/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1835/QĐ-UBND 2018 địa điểm tổ chức hội chợ triển lãm thương mại Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1835/QĐ-UBND 2018 địa điểm tổ chức hội chợ triển lãm thương mại Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1835/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành13/09/2018
        Ngày hiệu lực13/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (29/10/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1835/QĐ-UBND 2018 địa điểm tổ chức hội chợ triển lãm thương mại Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1835/QĐ-UBND 2018 địa điểm tổ chức hội chợ triển lãm thương mại Lâm Đồng

            • 13/09/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/09/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực