Quyết định 1837/QĐ-UBND

Quyết định 1837/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt phạm vi khu vực nội thành của thành phố Hải Phòng để thực hiện áp dụng thí điểm mức xử phạt riêng theo Nghị định 71/2012/NĐ-CP

Nội dung toàn văn Quyết định 1837/QĐ-UBND 2012 khu vực thí điểm xử phạt theo Nghị định 71/2012/NĐ-CP Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1837/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHẠM VI KHU VỰC NỘI THÀNH CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐỂ THỰC HIỆN ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM MỨC XỬ PHẠT RIÊNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2012/NĐ-CP NGÀY 19/9/2012 CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

Căn cứ Công văn số 8027/BGTVT-ATGT ngày 25/9/2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ban An toàn giao thông thành phố tại Công văn số 67/BATGT ngày 22/10/2012 về việc phê duyệt phạm vi khu vực nội thành của thành phố Hải Phòng để thực hiện áp dụng thí điểm mức xử phạt riêng theo Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phạm vi khu vực nội thành để thực hiện việc áp dụng thí điểm mức xử phạt theo Mục 7, Chương II Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 của Chính phủ gồm các tuyến đường thuộc địa giới hành chính của 07 quận nội thành: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, Kiến An, Dương Kinh, Đồ Sơn và các tuyến đường giáp ranh giữa các quận trên với huyện An Dương: đường Nguyễn Văn Linh, đường Tôn Đức Thắng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2012.

Điều 3. Giao Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố:

- Cắm bổ sung các biển báo theo quy định để xác định khu vực nội thành theo địa giới hành chính trên các tuyến đường giáp ranh; biển chỉ dẫn tuyến đường áp dụng mức xử phạt thí điểm theo Mục 7, Chương II Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 của Chính phủ;

- Theo dõi, đánh giá kết quả việc thí điểm áp dụng các quy định tại Mục 7, Chương II Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 của Chính phủ, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- TTTU, TTHĐNDTP;
-
CT, các PCT UBND TP;
-
Như Điều 4;
-
CVP, các PCVP;
-
Các CV UBNDTP;
-
Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Dương Anh Điền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1837/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1837/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2012
Ngày hiệu lực06/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1837/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1837/QĐ-UBND 2012 khu vực thí điểm xử phạt theo Nghị định 71/2012/NĐ-CP Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1837/QĐ-UBND 2012 khu vực thí điểm xử phạt theo Nghị định 71/2012/NĐ-CP Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1837/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýDương Anh Điền
        Ngày ban hành31/10/2012
        Ngày hiệu lực06/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1837/QĐ-UBND 2012 khu vực thí điểm xử phạt theo Nghị định 71/2012/NĐ-CP Hải Phòng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1837/QĐ-UBND 2012 khu vực thí điểm xử phạt theo Nghị định 71/2012/NĐ-CP Hải Phòng

            • 31/10/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/11/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực