Quyết định 1838/QĐ-UBND

Quyết định 1838/QĐ-UBND năm 2016 bổ sung chính sách hỗ trợ thực hiện Đề án "Thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi" tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 1838/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khai thác thu mua chế biến tiêu thụ cá ngừ Bình Định 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1838/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 31 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC KHAI THÁC, THU MUA, CHẾ BIẾN, TIÊU THỤ CÁ NGỪ THEO CHUỖI” TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 3465/QĐ-BNN ngày 06/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề án "Thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi";

Căn cứ Biên bản hợp tác thực hiện dự án "Chuyển giao công nghệ đánh bắt của Nhật nhằm hiện đại hóa nghề cá ngừ tại Việt Nam" giữa UBND tỉnh Bình Định và Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tại Sakai;

Căn cứ Thông báo số 214-TB/TU ngày 18/5/2016 của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương bổ sung chính sách hỗ trợ thực hiện Đề án "Thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi" tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 1434/TTr-SNN ngày 12/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung chính sách hỗ trợ thực hiện Đề án "Thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi" tỉnh Bình Định cụ thể như sau:

Đối tượng hỗ trợ: thuyền trưởng và thuyền viên các tàu tham gia dự án.

- Mức hỗ trợ: 10.000đ/kg cá thực hiện đúng quy trình xử lý sau khai thác và đạt tiêu chuẩn loại B

Nguồn kinh phí: Kinh phí hỗ trợ ngư dân thực hiện dự án (Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 02/10/2015) Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2016 đến khi kết thúc dự án.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Chi cục Trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1838/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1838/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2016
Ngày hiệu lực31/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1838/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1838/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khai thác thu mua chế biến tiêu thụ cá ngừ Bình Định 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1838/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khai thác thu mua chế biến tiêu thụ cá ngừ Bình Định 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1838/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành31/05/2016
        Ngày hiệu lực31/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1838/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khai thác thu mua chế biến tiêu thụ cá ngừ Bình Định 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1838/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khai thác thu mua chế biến tiêu thụ cá ngừ Bình Định 2016

            • 31/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực