Quyết định 184/2003/QĐ-TTg

Quyết định 184/2003/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý các Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 184/2003/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 184/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ CÁC KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI, TỈNH QUẢNG NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 108/2003/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (văn bản số 1167/UB-KKTMCL ngày 01 tháng 7 năm 2003, Bộ Nội vụ (văn bản số 1669/TTr-BNV ngày 23 tháng 7 năm 2003), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5073 BKH/KCN&KCX ngày 20 tháng 8 năm 2003) và của Bộ Tài chính (văn bản số 9061 TC/HCSN ngày 29 tháng 8 năm 2003),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhằm thực hiện việc quản lý tập trung, thống nhất hoạt động trên các lĩnh vực đầu tư, phát triển kinh tế tại Khu kinh tế mở Chu Lai.

Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai là cơ quan quản lý nhà nước có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu mang hình quốc huy, có biên chế và kinh phí hoạt động thuộc biên chế và ngân sách nhà nước cấp cho tỉnh Quảng Nam, là đầu mối kế hoạch được cân đối riêng vốn xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước.

Điều 2. Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 28 Quy chế hoạt động của khu kinh tế mở Chu Lai ban hành theo Quyết định số 108/2003/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định đối với Ban Quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu.

Điều 3. Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai có Trưởng ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm; các Phó Trưởng ban do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam bổ nhiệm.

Ban Quản lý khu kinh mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam có bộ máy giúp việc thực hiện theo quy định đối với Ban Quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 184/2003/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu184/2003/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2003
Ngày hiệu lực25/09/2003
Ngày công báo10/09/2003
Số công báoSố 149
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 184/2003/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 184/2003/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 184/2003/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu184/2003/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýPhan Văn Khải
       Ngày ban hành08/09/2003
       Ngày hiệu lực25/09/2003
       Ngày công báo10/09/2003
       Số công báoSố 149
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật18 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 184/2003/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 184/2003/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam