Quyết định 184/QĐ-TTg

Quyết định 184/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 cá nhân thuộc ngành Công an do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 184/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 184/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an (Tờ trình số 03/BCA(X15) ngày 16 tháng 01 năm 2008 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 158/TTr-BTĐKT ngày 28 tháng 01 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 cá nhân thuộc ngành Công an (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 10

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 184/QĐ-TTg, ngày 14/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Thượng tá Vũ Hoàng Kiên, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội;

2. Trung tá Nguyễn Xuân Hùng, Đội trưởng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội;

3. Thượng úy Nguyễn Sơn, cán bộ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội;

4. Trung tá Nguyễn Văn Thanh, cán bộ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Hà Nội;

5. Trung tá Nguyễn Quang Tuyến, cán bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội:

6. Trung tá Hoàng Mạnh Lân, cán bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội;

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 184/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu184/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2008
Ngày hiệu lực14/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 184/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 184/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 184/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu184/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành14/02/2008
        Ngày hiệu lực14/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 184/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 184/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            • 14/02/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/02/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực