Quyết định 1840/QĐ-UBND

Quyết định 1840/QĐ-UBND năm 2011 về phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng

Quyết định 1840/QĐ-UBND 2011 quyền hạn cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Y tế Cao Bằng đã được thay thế bởi Quyết định 33/2018/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Cao Bằng và được áp dụng kể từ ngày 29/10/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1840/QĐ-UBND 2011 quyền hạn cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Y tế Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1840/QĐ-UBND

Cao Bng, ngày 26 tháng 08 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 2478/TTr-SYT ngày 01 tháng 8 năm 2011 và của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng (có Đề án kèm theo):

1. Lãnh đạo có: Giám đốc và các Phó Giám đốc.

2. Cơ cấu tổ chức gồm:

a) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Nghiệp vụ y;

- Phòng Nghiệp vụ dược.

b) Các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc:

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

- Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS;

- Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản;

- Trung tâm Y tế dự phòng;

- Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm;

- Trung tâm Phòng chống Sốt rét;

- Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe;

- Trung tâm Nội tiết;

- Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội;

- Trung tâm Pháp y;

- Trung tâm Giám định y khoa;

- Trường Trung cấp y tế;

- Bệnh viện đa khoa tỉnh;

- Bệnh viện y học cổ truyền;

- Bệnh viện Tĩnh Túc;

- 13 Bệnh viện đa khoa huyện, thị;

- 13 Trung tâm Y tế huyện, thị;

- 13 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

3. Biên chế: Biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp của Sở Y tế thực hiện theo biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thi hành);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: Các PVP, CVNC, VX;
- Sở Y tế;
- Sở Tài chính;
- Sở Nội vụ;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1840/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1840/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2011
Ngày hiệu lực26/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/10/2018
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1840/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1840/QĐ-UBND 2011 quyền hạn cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Y tế Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1840/QĐ-UBND 2011 quyền hạn cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Y tế Cao Bằng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1840/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýNguyễn Hoàng Anh
        Ngày ban hành26/08/2011
        Ngày hiệu lực26/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/10/2018
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1840/QĐ-UBND 2011 quyền hạn cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Y tế Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1840/QĐ-UBND 2011 quyền hạn cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Y tế Cao Bằng