Quyết định 1843/QĐ-BTC

Quyết định 1843/QĐ-BTC năm 2008 về việc xuất cấp lương thực cho các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ để khắc phục hậu quả mưa lũ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1843/QĐ-BTC xuất cấp lương thực cho các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ để khắc phục hậu quả mưa lũ


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 1843/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP LƯƠNG THỰC CHO CÁC TỈNH LÀO CAI, YÊN BÁI, PHÚ THỌ ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 1112/QĐ-TTg ngày 15/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp lương thực và hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Sơn La để khắc phục hậu quả mưa lũ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cục Dự trữ quốc gia xuất cấp không thu tiền 800 tấn gạo dự trữ quốc gia 15% tấm nhập kho năm 2008 cho các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, gạo giao tại trung tâm huyện lỵ theo kế hoạch phân bổ của tỉnh, trong đó:

- Tỉnh Lào Cai: 300 tấn;

- Tỉnh Phú Thọ: 300 tấn;

- Tỉnh Yên Bái: 200 tấn.

Điều 2. Cục Dự trữ quốc gia có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, khẩn trương tổ chức giao nhận, kịp thời cứu đói cho nhân dân.

Cục Dự trữ quốc gia ghi giảm vốn dự trữ quốc gia số lượng gạo nói trên theo giá hạch toán đang theo dõi trên sổ sách kế toán và báo cáo quyết toán hàng cứu trợ theo đúng hướng dẫn đã quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước. Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị. Cục trưởng Cục Quản lý giá và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- UBND tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái;
- Lưu VT (2b), Cục DTQG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1843/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1843/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2008
Ngày hiệu lực22/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1843/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1843/QĐ-BTC xuất cấp lương thực cho các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ để khắc phục hậu quả mưa lũ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1843/QĐ-BTC xuất cấp lương thực cho các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ để khắc phục hậu quả mưa lũ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1843/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Sỹ Danh
        Ngày ban hành22/08/2008
        Ngày hiệu lực22/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1843/QĐ-BTC xuất cấp lương thực cho các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ để khắc phục hậu quả mưa lũ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1843/QĐ-BTC xuất cấp lương thực cho các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ để khắc phục hậu quả mưa lũ

            • 22/08/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/08/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực