Quyết định 1843/QĐ-CTN

Quyết định 1843/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 89 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1843/QĐ-CTN 2019 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 89 công dân đang cư trú tại Đức


CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1843/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 417/TTr-CP ngày 23/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 89 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 1843/QĐ-CTN ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch nước)

1.

Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 11/11/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bolzeschacht Str. 14, 06311 Helbra, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

2.

Nguyễn Thị Thanh Nguyệt, sinh ngày 31/10/1976 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Vogelwoog Str. 18, 67659 Kaiserslauten, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

3.

Vũ Tuấn Dương, sinh ngày 01/01/1974 tại Bình Phước

Hiện trú tại: Heidenreich Str. 10, 81735 München, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 286 Ấp Chợ, xã Tân Tiến, Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Giới tính: Nam

4.

Đinh Thị Phượng, sinh ngày 05/6/1976 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Ingolstädterstrasse 217, 80939 München, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 7/28 Đông An Phụng, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Giới tính: Nữ

5.

Đỗ Felix Đinh Tùng, sinh ngày 27/01/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heideckstr. 2a, 80637 München, CHLB Đức

Giới tính: Nam

6.

Nguyễn Thị Bích, sinh ngày 26/4/1964 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Stiftsbogen 130, 81375 München, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 250 phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới tính: Nữ

7.

Tống Phạm Hàn Vân, sinh ngày 22/10/1990 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Bierawaweg 4, 73760 Ostfildern, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 98/31 đường Hoài Thanh, phường 14, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

8.

Nguyễn Đức Duy, sinh ngày 26/3/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schreiberstr. 6, 04109 Leipzig, CHLB Đức

Giới tính: Nam

9.

Hà Mỹ Linh, sinh ngày 06/6/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Brehnaer Str. 16, 06749 Bitterfeld - Wolfen, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

10.

Vũ Thị Thanh Thủy, sinh ngày 02/12/1964 tại Hà Nội, Việt Nam

Hiện trú tại: Moschelesstr. 16, 04109 Leipzig, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 142 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Giới tính: Nữ

11.

Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 02/01/1970 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Astaller Str. 7, 80339 München, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

12.

Bùi Nhật Toni, sinh ngày 28/12/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Salzmann Str. 19, 04129 Leipzig, CHLB Đức

Giới tính: Nam

13.

Nguyễn Tuấn Bảo, sinh ngày 13/11/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Jahnallee 31, 04109 Leipzig, CHLB Đức

Giới tính: Nam

14.

Đinh Thị Hoa, sinh ngày 12/7/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bellenweg 5, 67117 Limburgerhof, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

15.

Nghiêm Thị Yến, sinh ngày 18/9/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Johannes Kirschhoch Str. 6, 67346 Speyer, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 11 tổ 2 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

Giới tính: Nữ

16.

Trần Thị Quỳnh Anh, sinh ngày 17/8/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hedwig Str. 4, 04315 Leipzig, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

17.

Nguyen Hieu Ruth, sinh ngày 09/8/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Friesenstr. 7, 45891 Gelsenkirchen, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

18.

Nguyễn Ngọc Hoàng Uyên, sinh ngày 13/01/1985 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Sudetenstr. 20, 36137 Großenlüder, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 160/15 Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

19.

Đoàn Mạnh Thán, sinh ngày 19/9/1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Johannishof 17, 56626 Andernach

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

20.

Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 19/5/1985 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Johannishof 17, 56626 Andernach, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Thôn Đông Yên, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

21.

Đoàn Uyên Vy, sinh ngày 12/11/2011 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Johannishof 17, 56626 Andernach, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

22.

Trần Ngọc Vinh, sinh ngày 20/8/1986 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Obere Kreuzäckerstr. 37, 60435 Frankfurt, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 239/23 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

23.

Trần Annam, sinh ngày 20/11/2016 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Obere Kreuzäckerstr. 37, 60435 Frankfurt, CHLB Đức

Giới tính: Nam

24.

Nguyễn Minh Sơn, sinh ngày 20/5/1958 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Carl von Ossietzky Str. 40, 65197 Wiesbaden, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xuân Lộc, Long Khánh, Đồng Nai

Giới tính: Nam

25.

Nguyễn Thành Quang, sinh ngày 21/5/1972 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Am Kugelberg 16a, 63773 Goldbach, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Đồng Bánh, Lê Chân, Hải Phòng

Giới tính: Nam

26.

Vũ Thanh Thủy, sinh ngày 30/4/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 8, 55116 Mainz, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 8, ngõ 75, ngách 75/3, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Giới tính: Nữ

27.

Nguyễn Thị Thùy Dung, sinh ngày 04/01/1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Heinrich-Wieland-Str. 95, 81735b München, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 149/239 Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Giới tính: Nữ

28.

Trần Thị Kim Vân, sinh ngày 24/9/1990 tại Thừa Thiên - Huế

Hiện trú tại: Guardinis Str. 159, 81375 München, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Thôn 8, Quảng Công, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

29.

Huỳnh Thị Lệ Thu, sinh ngày 15/11/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Giessbergstr. 36, 34127 Kassel, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 29 đường Chùa Bà, Khóm 1, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Giới tính: Nữ

30.

Trương Chí Kiên, sinh ngày 16/01/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Weilerbacher Str. 91, 67661 Kaiserslautern, CHLB Đức

Giới tính: Nam

31.

Nguyễn Thị Nguyệt, sinh ngày 30/12/1958 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Löhrstr. 131, 56068 Koblenz, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 61A Trường Chinh, Hà Nội

Giới tính: Nữ

32.

Trần Nhật Thành, sinh ngày 26/11/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Berliner Str. 41, 76646 Bruchsal, CHLB Đức

Giới tính: Nam

33.

Đỗ Thùy Trang Tina, sinh ngày 20/5/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Elisabeth-Selbert-Allee 26a, 63225 Langen, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

34.

Đặng Minh Nhựt David, sinh ngày 08/7/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Werinherstr. 82, 81541 München, CHLB Đức

Giới tính: Nam

35.

Nguyễn Hoàng Minh, sinh ngày 11/3/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gußstahlstr. 45, 44793 Bochum, CHLB Đức

Giới tính: Nam

36.

Phạm Vũ Thanh Hải, sinh ngày 23/8/1986 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Dr-Emil-Hasel-Siedlung 8, 88131 Bodolz, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 60/10 Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

37.

Trần Thị Sảnh, sinh ngày 15/10/1959 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Geraer Ring 10, 68309 Mannheim, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình Ninh, xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

Giới tính: Nữ

38.

Nghiêm Minh Mẫn, sinh ngày 23/4/1959 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rotkäppchen Weg 25, 89077 Ulm, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 35, phố Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giới tính: Nam

39.

Đoàn Thị Hồng Phương, sinh ngày 22/7/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Fällchen Str. 9, 87437 Kempten

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 161 Ấp Tây Hòa, xã Phước Long, quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

40.

Tô Thiên Tiểu Long, sinh ngày 06/8/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Engelsdorfer Str. 282, 04319 Leipzig, CHLB Đức

Giới tính: Nam

41.

Nghiêm Trọng Trường, sinh ngày 11/6/1992 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Gustav-Petri-Str. 10, 38855 Wernigerode, CHLB Đức

Giới tính: Nam

42.

Nguyễn Thế Tuân, sinh ngày 04/9/1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Warschauer-Str. 76, 53117 Bonn, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Nội

Giới tính: Nam

43.

Dương Thị Hoàn, sinh ngày 18/10/1970 tại Bắc Giang, Việt Nam

Hiện trú tại: Warschauer-Str. 76, 53117 Bonn, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Thôn Hồng Nga, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nữ

44.

Nguyễn Thế Huy Tony, sinh ngày 06/01/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Warschauer-Str. 76, 53117 Bonn, CHLB Đức

Giới tính: Nam

45.

Nguyễn Phương Anh Michelle, sinh ngày 23/12/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Warschauer-Str. 76, 53117 Bonn, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

46.

Lê Thị Thúy Nga, sinh ngày 17/4/1967 tại Vũng Tàu

Hiện trú tại: Faustmühlenweg 36, 34123 Kassel, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 297 Nguyễn An Ninh, phường Thắng Nhì, Tp. Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

47.

Nguyễn Bích Lệ, sinh ngày 08/10/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Arnulf Str. 157, 80634 München, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 34 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới tính: Nữ

48.

Hoàng Đức Hiếu, sinh ngày 17/7/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Albert-Kuntz-Str. 24a, 04808 Wurzen, CHLB Đức 

Giới tính: Nam

49.

Nguyễn Lê Thị Huyền Trinh, sinh ngày 10/4/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Am Engelshof 17, 47804 Krefeld, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 1847 tổ 8, ấp Hòa Dân, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

50.

Gentsch Nguyễn Lê Bảo Hân, sinh ngày 28/8/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schiebe Str. 31, 04129 Leipzig, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

51.

Tống Mỹ Linh, sinh ngày 02/10/1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Eschollbrückerstr. 4, 64283 Darmstadt, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số nhà 31, ngõ 14, phố Pháo Đài Láng, quân Đống Đa, Hà Nội

Giới tính: Nữ

52.

Đồng Mai Ka, sinh ngày 17/9/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Flur Str 4, 84307 Eggenfelden, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

53.

Lê Anh Vũ, sinh ngày 28/3/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wiesenstr. 53, 82223 Eichenau, CHLB Đức

Giới tính: Nam

54.

Trần Phan Minh Hiển, sinh ngày 20/5/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lateínchulgasse 12, 94469 Deggendorf, CHLB Đức

Giới tính: Nam

55.

Trần Thị Hoài Phương, sinh ngày 05/12/1986 tại Nam Định

Hiện trú tại: Flemingstr. 8, 30882 Laatzen, Hannover, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 32/62 Nguyễn Du, Nam Định

Giới tính: Nữ

56.

Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 02/6/1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Nordersteinstr. 29, 27472 Cuxhaven, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

57.

Trịnh Minh Hiếu, sinh ngày 14/5/1999 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Langener Str. 39a, 64546 Mörfelden Walldorf, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 2 ngõ D Vạn Phúc, phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Giới tính: Nam

58.

Trịnh Quang Nghĩa, sinh ngày 07/9/2001 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Langener Str. 39a, 64546 Mörfelden, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 2 ngõ D Vạn Phúc, phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Giới tính: Nam

59.

Lang Thùy An, sinh ngày 09/3/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kunreuthstrasse 27, 81249 München, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

60.

Trần Thị Hồng Mai, sinh ngày 17/01/1966 tại Cao Bằng

Hiện trú tại: Bühringer Str. 11, 91710 Gunzenhausen, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Khu 11, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Giới tính: Nữ

61.

Đào Thị Khanh, sinh ngày 13/02/1967 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Rhön-Str. 8, 73433 Aalen, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 10, ngõ 1, Đội Văn, khu C, phường Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng

Giới tính: Nữ

62.

Lê Mai Ly, sinh ngày 20/3/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Roßdörfer Str. 70, 64287 Darmstadt, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

63.

Phạm Thái Gia Huy, sinh ngày 14/12/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Finken Str. 32, 89155 Erbach, CHLB Đức

Giới tính: Nam

64.

Lê Quang Minh, sinh ngày 28/3/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Münchinger Str. 20, 71282 Hemmingen, CHLB Đức 

Giới tính: Nam

65.

Phạm Thu Trang, sinh ngày 30/12/2000 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Auf der Trift 2, 54470 Bernhastel, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

66.

Dương Thị Huyền, sinh ngày 02/4/1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Riemerschmidstrasse 14, 80933 München, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 7, phố Chả Cá, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giới tính: Nữ

67.

Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 13/10/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ratoldstr. 20, 80995 München, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

68.

Hồ Thành Công, sinh ngày 17/8/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Riebeckstr. 28, 04317 Leipzig, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 116 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới tính: Nam

69.

Phạm Thị Kiều Oanh, sinh ngày 20/11/1980 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: An der Berner Au 83A, 22159 Hamburg, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Kinh 4, Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nữ

70.

Phạm Thị Thúy Hòa, sinh ngày 02/5/1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Hermann-Heberlein-Ring 4C, 22119 Hamburg, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 2B Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai

Giới tính: Nữ

71.

Phạm Vũ Tuấn, sinh ngày 16/8/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Feuerstr. 32, 82140 Olching, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số nhà 101, ngõ 773, đường Giải Phóng, Hà Nội

Giới tính: Nam

72.

Chu Thị Hồng Minh, sinh ngày 11/02/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Realschulstr. 30, 47051 Duisburg, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: B1- Tập thể học viện Chính trị quốc gia HCM, Nghĩa Tân, Hà Nội

Giới tính: Nữ

73.

Phạm Ngọc Tích, sinh ngày 08/10/1994 tại Nam Định

Hiện trú tại: Am Schafhaus Str. 22, 53557 Bad Hönningen, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xóm 10, Hùng Tiến, Giao Tiến, Giao Thủy, Nam Định

Giới tính: Nam

74.

Đinh Hải Đăng, sinh ngày 25/3/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Unteranger 19C, 89415 Lauingen, CHLB Đức

Giới tính: Nam

75.

Đinh Xuân Sơn, sinh ngày 28/02/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Unteranger 19C, 89415 Lauingen, CHLB Đức

Giới tính: Nam

76.

Hoàng Thị Thanh Hương, sinh ngày 22/5/1978 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Freiherr-von-Schmid-Ring 23, 89423 Gundelfingen a.d. Donau, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

77.

Phạm Quang Bình, sinh ngày 19/4/1963 tại Nam Định

Hiện trú tại: Mittelbergstr. 97, 88400 Biberach, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Công ty nhiếp ảnh sở Văn hóa Thông tin tỉnh Đắklắk

Giới tính: Nam

78.

Vũ Thu An, sinh ngày 04/12/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Agnes Bernauer Str. 34G, 80687 München, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

79.

Phạm Vũ Anh Việt, sinh ngày 01/11/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Thomas-Mann-Str. 9, 70469 Stuttgart, CHLB Đức

Giới tính: Nam

80.

Phạm Vũ Ngọc Hương, sinh ngày 24/4/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Forsthausweg 13a, 63263 Neu-Isenburg, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 71/26/35 Nguyễn Bặc, phường 3, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

81.

Lê Hồng Nhung, sinh ngày 03/02/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Niesenteich 1a, 33100 Paderborn, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: G3, TT Ủy ban Khoa học nhà nước, phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Giới tính: Nữ

82.

Bùi Thanh Giang, sinh ngày 28/6/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Blumenstr. 35/1, 71106 Magstadt, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

83.

Nguyễn Hải Thái, sinh ngày 10/8/1988 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Nieder-Ramstädter-Str. 183A, 64285 Darmstadt, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương 

Giới tính: Nam

84.

Vũ Thùy Linh, sinh ngày 23/11/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Dieskaustr. 326, 04249 Leipzig, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Tổ dân phố Trừ Khê 1, phường Quán Trừ, quận Kiến An, Hải Phòng

Giới tính: Nữ

85.

Trương Thanh Xuân, sinh ngày 22/10/1957 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Albert Strasse 13, 04720 Döbeln, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Khu 10, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Giới tính: Nam

86.

Trần Thị Minh Tâm (Volkmar Minh Tâm), sinh ngày 31/7/1989 tại Nam Định

Hiện trú tại: Im Boden 2, 56412 Gackenbach, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 39 Đinh Bộ Lĩnh, phường Ngô Quyền, tỉnh Nam Định

Giới tính: Nữ

87.

Nguyễn Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 07/5/1982 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Rheinberger Str. 03, 85057 Ingolstadt, CHLB Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 643/28/1

Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Giới tính: Nữ

88.

Nguyễn Ngọc Mai, sinh ngày 21/4/2011 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rheinberger Str. 03, 85057 Ingolstadt, CHLB Đức 

Giới tính: Nữ

89.

Nguyễn Anh Minh, sinh ngày 29/12/2007 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rheinberger Str. 03, 85057 Ingolstadt, CHLB Đức.

Giới tính: Nam

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1843/QĐ-CTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1843/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2019
Ngày hiệu lực01/11/2019
Ngày công báo18/11/2019
Số công báoTừ số 901 đến số 902
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(06/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1843/QĐ-CTN

Lược đồ Quyết định 1843/QĐ-CTN 2019 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 89 công dân đang cư trú tại Đức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1843/QĐ-CTN 2019 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 89 công dân đang cư trú tại Đức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1843/QĐ-CTN
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýĐặng Thị Ngọc Thịnh
        Ngày ban hành01/11/2019
        Ngày hiệu lực01/11/2019
        Ngày công báo18/11/2019
        Số công báoTừ số 901 đến số 902
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (06/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1843/QĐ-CTN 2019 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 89 công dân đang cư trú tại Đức

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1843/QĐ-CTN 2019 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 89 công dân đang cư trú tại Đức

             • 01/11/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/11/2019

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/11/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực