Quyết định 1844/QĐ-UBND

Quyết định 1844/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Quy hoạch cơ cấu tỷ lệ 1/10.000 Cụm công nghiệp Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

Quyết định 1844/QĐ-UBND 2008 duyệt Quy hoạch cơ cấu Cụm công nghiệp Tân Trào Hải Phòng đã được thay thế bởi Quyết định 2038/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định thành lập dự án đầu tư cụm công nghiệp Hải Phòng 2016 và được áp dụng kể từ ngày 20/09/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1844/QĐ-UBND 2008 duyệt Quy hoạch cơ cấu Cụm công nghiệp Tân Trào Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1844/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 30 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CƠ CẤU TỶ LỆ 1/10.000 CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN TRÀO, HUYỆN KIẾN THUỴ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/04/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ các Thông báo số 79-TB/TU ngày 10/9/2007 và số 92-TB/TU ngày 16/10/2007 của Thành ủy Hải Phòng về chủ trương điều chỉnh quy hoạch các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2050: Thông báo số 256/TB-UBND ngày 25/7/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xây dựng Cụm công nghiệp Tân Trào, huyn Kiến Thuỵ;

Theo kết quả thẩm định và đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 1425/SXD-QLQH ngày 01/10/2008 vviệc xin phê duyệt Quy hoạch cơ cấu tỷ lệ 1/10.000 Cụm công nghiệp Tân Trào, huyện Kiến Thuỵ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Phê duyệt Quy hoạch cơ cấu tỷ lệ 1/10.000 Cụm công nghiệp Tân Trào, huyện Kiến Thuỵ, với nội dung sau:

1. Địa đim: thuộc xã Tân Trào, huyện Kiến Thuỵ.

2. Quy mô: Khoảng 560,46 ha.

3. Tính chất: Là cụm công nghiệp tổng hợp đóng tàu và phục vụ đóng tàu ven sông Văn Úc.

4. Cơ cấu sử dụng đất:

STT

Tên loi đất

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

1

Đất công nghiệp

257,51

49,16

2

Đất hạ tầng kỹ thuật

15,48

2,76

3

Đất công trình công cộng

14,58

2,60

4

Đất ở hiện trạng và tái định cư.

60,47

10,79

5

Đất cây xanh

125,91

22,47

6

Đất giao thông

68,51

12,22

 

Tổng diện tích

560,46

100,00

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Quy hoạch cơ cấu tỷ lệ 1/10.000 được phê duytđịnh hưng nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết tlệ 1/2000:

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu chủ trì cùng Sở Công thương và các đơn vị liên quan xem xét, đề xuất chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

- Giao Sở Công thương hướng dẫn chủ đầu tư (sau khi đã xác định cụ thể) làm thủ tục thành lập Cụm công nghiệp Tân Trào, huyện Kiến Thuỵ theo quy định.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thuỵ, Chtịch Ủy ban nhân dân xã Tân Trào và Thtrưởng các ngành, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND TP;
- Đ/c BTTU;
- CT, các PCT UBND TP;
-
Như điều 3;
- CPVP;
- CV: XD
, ĐC, CN;
- L
ưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Trịnh Quang Sử

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1844/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1844/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2008
Ngày hiệu lực30/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/09/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1844/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1844/QĐ-UBND 2008 duyệt Quy hoạch cơ cấu Cụm công nghiệp Tân Trào Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1844/QĐ-UBND 2008 duyệt Quy hoạch cơ cấu Cụm công nghiệp Tân Trào Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1844/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýTrịnh Quang Sử
        Ngày ban hành30/10/2008
        Ngày hiệu lực30/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/09/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1844/QĐ-UBND 2008 duyệt Quy hoạch cơ cấu Cụm công nghiệp Tân Trào Hải Phòng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1844/QĐ-UBND 2008 duyệt Quy hoạch cơ cấu Cụm công nghiệp Tân Trào Hải Phòng