Quyết định 1845/QĐ-CTN

Quyết định 1845/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 15 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Kon Tum do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1845/QĐ-CTN 2019 cho nhập quốc tịch Việt Nam 15 cá nhân đang cư trú tại tỉnh Kon Tum


CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1845/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 420/TTr-CP ngày 23/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 15 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Kon Tum (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÁC CÔNG DÂN LÀO HIỆN CƯ TRÚ TẠI KON TUM ĐƯỢC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1845/QĐ-CTN ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch nước)

1.

A Rơn, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Broong Mẹt, xã Đắk Môn, Đắk Glei, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: A Rơn

Giới tính: Nam

 

2.

Y Châu, sinh năm 2008 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Broong Mẹt, xã Đắk Môn, Đắk Glei, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Y Châu

Giới tính: Nữ

 

3.

Y Chiêu, sinh năm 2012 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Broong Mẹt, xã Đắk Môn, Đắk Glei, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Y Chiêu

Giới tính: Nữ

 

4.

Y Thương, sinh năm 2014 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Thôn Broong Mẹt, xã Đắk Môn, Đắk Glei, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Y Thượng

Giới tính: Nữ

 

5.

A Cường, sinh năm 2016 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Thôn Broong Mẹt, xã Đắk Môn, Đắk Glei, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: A Cường

Giới tính: Nam

6.

Y Học, sinh năm 1992 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Broong Mẹt, xã Đắk Môn, Đắk Glei, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Y Học

Giới tính: Nữ

7.

A Khên, sinh năm 1982 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Đắk Xam, xã Đắk Môn, Đắk Glei, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: A Khên

Giới tính: Nam

8.

A Tu Ly, sinh năm 2007 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Đắk Xam, xã Đắk Môn, Đắk Glei, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: A Tu Ly

Giới tính: Nam

9.

Y Ven, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Măng Tách, xã Đắk Long, Đắk Glei, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Y Ven

Giới tính: Nữ

10.

Y Phá, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Măng Tách, xã Đắk Long, Đắk Glei, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Y Phá

Giới tính: Nữ

11.

A Vinh, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Măng Tách, xã Đắk Long, Đắk Glei, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: A Vinh

Giới tính: Nam

12.

A Nhi, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: xã Đắk Long, Đắk Glei, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: A Nhi

Giới tính: Nam

 

13.

Y Hỏi, sinh năm 2000 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Măng Tách, xã Đắk Long,

Đắk Glei, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Y Hỏi

Giới tính: Nữ

14.

A Nhác, sinh năm 1952 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Đắk Ba, xã Đắk Dục, Ngọc Hồi, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: A Nhác

Giới tính: Nam

15.

Y Tô, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Đắk Ba, xã Đắk Dục, Ngọc Hồi, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Y Tô.

Giới tính: Nữ

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1845/QĐ-CTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1845/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2019
Ngày hiệu lực01/11/2019
Ngày công báo18/11/2019
Số công báoTừ số 901 đến số 902
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(06/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1845/QĐ-CTN

Lược đồ Quyết định 1845/QĐ-CTN 2019 cho nhập quốc tịch Việt Nam 15 cá nhân đang cư trú tại tỉnh Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1845/QĐ-CTN 2019 cho nhập quốc tịch Việt Nam 15 cá nhân đang cư trú tại tỉnh Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1845/QĐ-CTN
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýĐặng Thị Ngọc Thịnh
        Ngày ban hành01/11/2019
        Ngày hiệu lực01/11/2019
        Ngày công báo18/11/2019
        Số công báoTừ số 901 đến số 902
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (06/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1845/QĐ-CTN 2019 cho nhập quốc tịch Việt Nam 15 cá nhân đang cư trú tại tỉnh Kon Tum

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1845/QĐ-CTN 2019 cho nhập quốc tịch Việt Nam 15 cá nhân đang cư trú tại tỉnh Kon Tum

             • 01/11/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/11/2019

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/11/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực