Quyết định 1845/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1845/QĐ-LĐTBXH năm 2012 thành lập Ban chỉ đạo Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2011 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1845/QĐ-LĐTBXH năm 2012 thành lập Ban chỉ đạo Quy hoạch phát triển


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1845/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 990/QĐ-LĐTBXH ngày 06/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2011 - 2020 (gọi tắt là Ban chỉ đạo), gồm:

1. Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Ngọc Phi, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Phó Trưởng ban.

3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Ủy viên thường trực.

4. Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề - Ủy viên.

5. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính - Ủy viên.

6. Chánh Văn phòng Bộ - Ủy viên.

7. Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Ủy viên.

8. Cục trưởng Cục Việc làm - Ủy viên.

9. Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội - Ủy viên.

10. Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước - Ủy viên.

11. Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội - Ủy viên.

12. Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động - Xã hội - Ủy viên.

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2011 - 2020 theo các nội dung được quy định tại Quyết định số 990/QĐ-LĐTBXH ngày 06/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng trình Bộ ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung Quyết định số 990/QĐ-LĐTBXH ngày 06/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo được đảm bảo trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Lãnh đạo Bộ LĐTBXH;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1845/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1845/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2012
Ngày hiệu lực14/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1845/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 1845/QĐ-LĐTBXH năm 2012 thành lập Ban chỉ đạo Quy hoạch phát triển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1845/QĐ-LĐTBXH năm 2012 thành lập Ban chỉ đạo Quy hoạch phát triển
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1845/QĐ-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Thị Hải Chuyền
        Ngày ban hành14/12/2012
        Ngày hiệu lực14/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1845/QĐ-LĐTBXH năm 2012 thành lập Ban chỉ đạo Quy hoạch phát triển

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1845/QĐ-LĐTBXH năm 2012 thành lập Ban chỉ đạo Quy hoạch phát triển

            • 14/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực