Quyết định 1847/QĐ-BYT

Quyết định 1847/QĐ-BYT năm 2011 thành lập Ban soạn thảo “Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2011 – 2020” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1847/QĐ-BYT năm 2011 thành lập Ban soạn thảo Chiến lược Quốc gia


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1847/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO “CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2011 – 2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo “Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2011 – 2020”, gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban;

2. Ông Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó trưởng ban thường trực;

3. Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó trưởng ban;

4. Ông Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng ban;

5. Bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, thành viên;

6. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

7. Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

8. 01 Đồng chí Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo;

9. Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

10. Ông Hồ Xuân Hùng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên;

11. Ông Nguyễn Công Hồng, Vụ trưởng Vụ Pháp Luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp, thành viên;

12. Ông Đoàn Hữu Bẩy, Chuyên viên Vụ Khoa giáo – Văn xã, Văn phòng Chính phủ, thành viên;

13. Ông Nguyễn Xuân Kiên, Phó Cục trưởng Cục Quân y, Bộ Quốc phòng, thành viên;

14. Ông Sơn Phước Hoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, thành viên;

15. Ông Nguyễn Dương Thái, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, thành viên;

16. 01 Đồng chí lãnh đạo Bộ đội biên phòng, thành viên;

17. 01 Đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành viên;

18. Bà Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, thành viên;

19. 01 Đồng chí lãnh đạo Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Giúp việc cho Ban soạn thảo xây dựng Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2011 – 2020 có Tổ biên tập gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Thanh Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế, Tổ trưởng;

2. Ông Chu Quốc Ân, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế, Tổ phó;

3. Ông Bùi Đức Dương, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, thành viên;

4. Ông Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng thường trực phòng, chống ma túy – Bộ Công an, thành viên;

5. Ông Lương Hồng Tường, Giám đốc Trung tâm y tế lao động – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên;

6. Ông Bùi Thái Quang, Phó Chánh Văn phòng – Tổng cục Hải quan, thành viên;

7. Ông Lê Văn Khánh, Phó trưởng Phòng Chính sách 06, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội – Bộ Lao động Thương binh Xã hội, thành viên;

8. Ông Lê Văn Chứ, Trợ lý Phòng, chống HIV/AIDS Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần – Bộ Quốc phòng, thành viên;

9. Bà Đỗ Thị Thúy Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp – Bộ Tài chính, thành viên;

10. Ông Lê Văn Khảm, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế - Bộ Y tế, thành viên;

11. Ông Đặng Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương – Bộ Y tế, thành viên;

12. Bà Vũ Thị Minh Hạnh, Phó viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách Y tế - Bộ Y tế, thành viên;

13. Ông Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương – Bộ Y tế, thành viên;

14. Ông Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương – Bộ Y tế, thành viên;

15. Ông Nguyễn Huy Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Y tế, thành viên;

16. Ông Nguyễn Tường Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Lao động, văn hóa, xã hội – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

17. Bà Nguyễn Thanh Hà, chuyên viên Vụ Pháp luật hình sự hành chính – Bộ Tư pháp, thành viên;

18. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng ban phong trào cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên;

19. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban Gia đình xã hội – Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, thành viên;

20. Ông Vũ Bá Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền - Ủy ban dân tộc, thành viên;

21. Ông Nguyễn Viết Nhung, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi trung ương – Bộ Y tế, thành viên;

22. 01 Đồng chí Lãnh đạo Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em – Bộ Y tế, thành viên;

23. 01 Đồng chí Lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế, thành viên;

24. 01 Đồng chí Lãnh đạo Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế, thành viên;

25. Đồng chí Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương – Bộ Y tế, thành viên;

26. Ông Lê Anh Tuấn Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương – Bộ Y tế, thành viên;

27. Ông Phạm Nhật An, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương – Bộ Y tế, thành viên;

28. Ông Vũ Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Cục Báo chí – Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tổ thư ký biên tập

1. Bà Phan Thị Thu Hương, Trưởng phòng Phòng giám sát, theo dõi và đánh giá, Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế;

2. Bà Đỗ Thị Nhàn, Trưởng phòng Phòng Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS, Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế;

3. Ông Đỗ Hữu Thủy, Trưởng phòng Phòng Truyền thông và Huy động cộng đồng, Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế;

4. Ông Phạm Đức Mạnh, Trưởng phòng Phòng Can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV, Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế;

5. Ông Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch Tài chính, Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế;

6. Ông Nguyễn Đắc Vinh, Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu Khoa học và hợp tác quốc tế, Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế;

7. Ông Đặng Đôn Tuấn, Chánh Văn phòng Cục, Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế;

8. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Phó trưởng Phòng Can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV, Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế;

9. Bà Dương Thúy Anh, Phó trưởng phòng Phòng Kế hoạch Tài chính, Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế;

10. Ông Đỗ Trung Hưng, Chuyên viên Vụ Pháp chế - Bộ Y tế;

11. Ông Hoàng Đình Cảnh, Phó trưởng phòng Phòng giám sát, theo dõi và đánh giá, Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế;

12. Ông Võ Hải Sơn, Phó trưởng phòng Phòng giám sát, theo dõi và đánh giá, Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế;

13. Ông Bùi Hoàng Đức, chuyên viên Phòng giám sát, theo dõi và đánh giá, Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế;

14. Bà Nguyễn Việt Nga, Chuyên viên Phòng giám sát, theo dõi và đánh giá, Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế;

15. Bà Cao Thị Kim Thoa, Chuyên viên Phòng điều trị và chăm sóc HIV/AIDS, Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế;

Điều 2. Thường trực Ban soạn thảo “Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2011 – 2020” đặt tại Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế.

Điều 3. Ban soạn thảo có nhiệm vụ làm đầu mối, phối hợp với các cá nhân, đơn vị liên quan trong việc xây dựng, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2011 – 2020”.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Ban soạn thảo “Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2011 – 2020” sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, AIDS.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1847/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1847/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2011
Ngày hiệu lực07/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1847/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 1847/QĐ-BYT năm 2011 thành lập Ban soạn thảo Chiến lược Quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1847/QĐ-BYT năm 2011 thành lập Ban soạn thảo Chiến lược Quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1847/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Quốc Triệu
        Ngày ban hành07/06/2011
        Ngày hiệu lực07/06/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1847/QĐ-BYT năm 2011 thành lập Ban soạn thảo Chiến lược Quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1847/QĐ-BYT năm 2011 thành lập Ban soạn thảo Chiến lược Quốc gia

            • 07/06/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/06/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực