Quyết định 185/2004/QĐ-UBND

Quyết định 185/2004/QĐ-UBND về chính sách cho cán bộ, giáo viên công tác tại 15 xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 185/2004/QĐ-UBND chính sách giáo viên công tác tại xã vùng sâu vùng xa Bình Dương


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 185/2004/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN CÔNG TÁC TẠI 15 XÃ VÙNG SÂU, VÙNG XA CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND – UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09/07/2001 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Căn cứ Quyết định số 973/1997/QĐ-TTg ngày 17/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ, về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên đang trực tiếp giãng dạy trong các trường công lập của Nhà nước;

- Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN ngày 18/01/2001 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội- Bộ Tài chính - Uỷ Ban Dân tộc và Miền núi, về việc hướng dẫn chế độ phụ cấp khu vực;

- Căn cứ Nghị quyết số 27/2004/NQ-HĐND7 ngày 15/12/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII kỳ họp lần thứ 3 về việc thực hiện chính sách cho cán bộ, giáo viên công tác tại 15 xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành chính sách cho cán bộ, giáo viên công tác tại 15 xã vùng sâu, vùng xa ( kèm theo danh sách) theo tiêu chí của tỉnh như sau:

- Phụ cấp ưu đãi : cán bộ giáo viên công tác tại địa phương hoặc từ các địa phương khác đến công tác tại 15 xã vùng sâu, vùng xa theo tiêu chí của tỉnh được hưởng mức phụ cấp bằng 70% lương theo ngạch bậc lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ ( nếu có ).

- Phụ cấp thu hút : cán bộ, giáo viên từ địa phương khác ( huyện khác, tỉnh khác ) đến công tác tại 15 xã vùng sâu, vùng xa theo tiêu chí của tỉnh được hưởng mức phụ cấp bằng 70% lương theo ngạch bậc lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ ( nếu có ), thời gian được hưởng tối đa không quá 5 năm kể từ ngày đến công tác.

- Trợ cấp lần đầu: cán bộ, giáo viên từ địa phương khác ( huyện khác, tỉnh khác ) đến công tác tại các trường thuộc 15 xã vùng sâu, vùng xa theo tiêu chí của tỉnh được hưởng trợ cấp lần đầu là 3.000.000đ.

- Miễn học phí cho học sinh đang theo học tại các trường ở 15 xã vùng sâu, vùng xa theo tiêu chí của tỉnh và 2 xã An Bình – Anh Linh ( huyện Phú Giáo) theo tiêu chí Trung ương.

Điều 2: Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục-Đào tạo  và UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn các đơn vị thuộc ngành Giáo dục - Đào tạo, triển khai thực hiện theo đúng chính sách đã ban hành.

Điều 3: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài chính, sở Giáo dục-Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận :
- TTTU,TTHĐND;
- CT và PCT;
- Như điều 3
- LĐVP, Tm, Lg
- Lưu VP

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

 

DANH SÁCH

XÃ VÙNG SÂU, VÙNG XA CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐƯỢC ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ  185/2004/QĐ-UB NGÀY 28/12/2005 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

1.                   Xã Minh Tân    -    huyện Dầu Tiếng

2.                   Xã Minh Thạnh                 “

3.                   Xã Minh Hoà                    “

4.                   Xã Định An                      “

5.                   Xã Định Thành                 “

6.                   Xã Tân Định    -     huyện Tân Uyên

7.                   Xã Lạc An                        “

8.                   Xã Tân Lập                      “

9.                   Xã Thường Tân                “

10.               Xã An Long     -    huyện Phú Giáo

11.               Xã Phước Sang               “

12.               Xã Vĩnh Hoà                   “

13.               Xã Tân Hiệp                    “

14.               Xã Tam Lập                    “

15.               Xã Cây Trường    -    huyện Bến Cát.

Tổng cộng danh sách: 15 xã ( Mười lăm xã )./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 185/2004/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu185/2004/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2004
Ngày hiệu lực28/12/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/09/2005
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 185/2004/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 185/2004/QĐ-UBND chính sách giáo viên công tác tại xã vùng sâu vùng xa Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 185/2004/QĐ-UBND chính sách giáo viên công tác tại xã vùng sâu vùng xa Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu185/2004/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýNguyễn Hoàng Sơn
        Ngày ban hành28/12/2004
        Ngày hiệu lực28/12/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/09/2005
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 185/2004/QĐ-UBND chính sách giáo viên công tác tại xã vùng sâu vùng xa Bình Dương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 185/2004/QĐ-UBND chính sách giáo viên công tác tại xã vùng sâu vùng xa Bình Dương

            • 28/12/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực