Quyết định 185/QĐ-KH&ĐT

Quyết định 185/QĐ-KH&ĐT năm 2009 phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tuyến phố Nguyễn Trãi (đoạn từ cầu mới đến đường Khuất Duy Tiến), Hà Nội – phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 185/QĐ-KH&ĐT phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tuyến phố Nguyễn Trãi


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 185/QĐ-KH&ĐT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢI TẠO CHỈNH TRANG ĐỒNG BỘ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TUYẾN PHỐ NGUYỄN TRÃI (ĐOẠN TỪ CẦU  MỚI ĐẾN ĐƯỜNG KHUẤT DUY TIẾN), HÀ NỘI – PHỤC VỤ KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005; Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-UB ngày 17/10/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 214/2006/QĐ-UBND ngày 06/12/2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của UBND thành phố Hà Nội;
Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 07/04/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện chương trình chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 17/10/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư các Dự án chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội theo Kế hoạch 37/KH-UBND (đợt 1/2008);
Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 292/TTr-GTVT ngày 02/04/2009 về việc xin phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án cải tạo chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tuyến Phố Nguyễn Trãi (đoạn từ cầu Mới đến đường Khuất Duy Tiến), Hà Nội – Phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;
Xét đề nghị của Phòng KH Hạ tầng Đô thị tại Tờ trình ngày   /04/2009.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án cải tạo chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tuyến Phố Nguyễn Trãi (Đoạn từ cầu Mới đến đường Khuất Duy Tiến), Hà Nội theo các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Dự án cải tạo chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tuyến Phố Nguyễn Trãi (Đoạn từ cầu Mới đến đường Khuất Duy Tiến), Hà Nội.

2. Địa điểm xây dựng: Tuyến phố Nguyễn Trãi (Đoạn từ cầu Mới đến đường Khuất Duy Tiến), Hà Nội.

3. Quy mô đầu tư (Dự kiến): cải tạo chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tuyến Phố Nguyễn Trãi (Đoạn từ cầu Mới đến đường Khuất Duy Tiến) bao gồm các hạng mục công việc chủ yếu: Lát hè phố các đoạn cần thay thế; Vuốt nối các đường ngõ với đường Nguyễn Trãi (Đoạn từ cầu Mới đến đường Khuất Duy Tiến); cải tạo nâng cấp hệ thống chiếu sáng, thoát nước; Trồng bổ sung, thay thế cây xanh đô thị, biển báo; Sửa chữa cục bộ mặt cắt ngang cho phù hợp; Thảm lại mặt đường các đoạn bị hỏng.

- Tổng chiều dài toàn tuyến: điểm đầu: Cầu Mới, điểm cuối: Giao với đường Khuất Duy Tiến. Tổng chiều dài toàn tuyến: 1,91 km.

4. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải

5. Nội dung công tác chuẩn bị đầu tư: Điều tra thu thập số liệu; Đo đạc tỷ lệ 1/500; Khảo sát phục vụ lập dự án và thiết kế cơ sở; Thỏa thuận các số liệu kỹ thuật; khảo sát địa hình, điều tra hệ thống các công trình phục vụ lập dự án đầu tư; Lập dự án đầu tư; Thẩm định dự án đầu tư; Chi phí cho quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

6. Kinh phí chuẩn bị đầu tư (Tạm tính): 230 triệu đồng (Hai trăm ba mươi triệu đồng).

Kinh phí chuẩn bị đầu tư trên là tạm tính và sẽ được chuẩn xác sau khi dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư của dự án được cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

7. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố cấp

8. Thời gian hoàn thành chuẩn bị đầu tư: Quý II/2009.

Điều 2. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải: Tổ chức triển khai nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng; Khảo sát cụ thể hiện trạng tuyến đường, phương án phá dỡ các công trình hiện có khi trình phê duyệt dự án; Phối hợp chặt chẽ với các Sở Ngành Thành phố để thỏa thuận các số liệu về quy hoạch, kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, mỹ quan đô thị trong triển khai thực hiện. Cơ cấu nguồn vốn phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của UBND Thành phố. Lưu ý về nội dung đầu tư tránh trùng lặp với các Dự án khác trên địa bàn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng phòng Kế hoạch Hạ tầng Đô thị; Các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Quy hoạch – Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin & Truyền thông, Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Công thương; UBND quận Thanh Xuân; Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Công an Thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố Hà Nội (để báo cáo);
- Đ/c Giám đốc Sở KH&ĐT (để báo cáo)
- Lưu VP, ĐT (14 bản).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Đức Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 185/QĐ-KH&ĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu185/QĐ-KH&ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2009
Ngày hiệu lực15/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 185/QĐ-KH&ĐT

Lược đồ Quyết định 185/QĐ-KH&ĐT phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tuyến phố Nguyễn Trãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 185/QĐ-KH&ĐT phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tuyến phố Nguyễn Trãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu185/QĐ-KH&ĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Đức Vũ
        Ngày ban hành15/04/2009
        Ngày hiệu lực15/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 185/QĐ-KH&ĐT phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tuyến phố Nguyễn Trãi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 185/QĐ-KH&ĐT phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tuyến phố Nguyễn Trãi

            • 15/04/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/04/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực