Quyết định 1853/QĐ-UBND

Quyết định 1853/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ Quyết định 56/2005/QĐ-UBND quy định chế độ kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 1853/QĐ-UBND 2008 bãi bỏ Quyết định kinh phí kiểm tra văn bản Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1853/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 15 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 56/2005/QĐ-UBND NGÀY 08/9/2005 CỦA UBND TỈNH VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 158/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 28/12/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện Công văn số 421/HĐND-CTHĐ ngày 17/6/2008 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản số 457/HĐND-KTNS ngày 31/8/2005 của Thường trực HĐND tỉnh;

Theo đề nghị của Liên Sở: Tư pháp - Tài chính tại Tờ trình số 228/TTr-STP-STC ngày 06/5/2008 và Sở Tài chính tại Tờ trình số 786/TTr-STC ngày 08/7/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 56/2005/QĐ-UBND ngày 08/9/2005 của UBND tỉnh về quy định chế độ kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Việc lập dự toán ngân sách hàng năm, áp dụng mức chi, quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 158/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 28/12/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1853/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1853/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2008
Ngày hiệu lực15/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1853/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1853/QĐ-UBND 2008 bãi bỏ Quyết định kinh phí kiểm tra văn bản Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1853/QĐ-UBND 2008 bãi bỏ Quyết định kinh phí kiểm tra văn bản Bình Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1853/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýHuỳnh Tấn Thành
       Ngày ban hành15/07/2008
       Ngày hiệu lực15/07/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1853/QĐ-UBND 2008 bãi bỏ Quyết định kinh phí kiểm tra văn bản Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1853/QĐ-UBND 2008 bãi bỏ Quyết định kinh phí kiểm tra văn bản Bình Thuận

           • 15/07/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/07/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực