Quyết định 1855/QĐ-UBND

Quyết định 1855/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành năm 2010 hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1855/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1855/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 03 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU BAN HÀNH TRONG NĂM 2010 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 03/BC-STP ngày 06 tháng 01 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành năm 2010 hết hiệu lực thi hành (kèm theo danh mục).

Điều 2. Sở Tư pháp chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan, cơ quan thông tin đại chúng phổ biến rộng rãi danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu trong năm 2010 hết hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Hoàng Bê

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU BAN HÀNH TRONG NĂM 2010 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

TT

Tên văn bản

Cơ quan ban hành

Số văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu

Ghi chú

1

Quyết định

UBND

24/2010/QĐ-UBND

22/12/2010

Về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU BAN HÀNH TRONG NĂM 2010 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

TT

Tên văn bản

Cơ quan ban hành

Số văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu

Ghi chú

1

Nghị quyết

HĐND

12/2010/NQ- HĐND

08/12/2010

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

 

2

Nghị quyết

HĐND

20/2010/NQ- HĐND

08/12/2010

Về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

3

Nghị quyết

HĐND

33/2010/NQ- HĐND

28/12/2010

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1855/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1855/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2012
Ngày hiệu lực03/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1855/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1855/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1855/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1855/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
       Người kýPhạm Hoàng Bê
       Ngày ban hành03/08/2012
       Ngày hiệu lực03/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1855/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1855/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật

           • 03/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực