Quyết định 1857/QĐ-BNN-CBTTNS

Quyết định 1857/QĐ-BNN-CBTTNS năm 2018 sửa đổi, bổ sung điều 1 Quyết định 1369/QĐ-BNN-CBTTNS về phê duyệt Đề án phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1857/QĐ-BNN-CBTTNS 2018 sửa đổi Quyết định 1369/QĐ-BNN-CBTTNS


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1857/QĐ-BNN-CBTTNS

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1369/QĐ-BNN-CBTTNS NGÀY 18/4/2018 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN MÍA ĐƯỜNG ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 16 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1369/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 18/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề án phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 như sau:

1. Tại gạch đầu dòng thứ hai, mục III.1.b: câu “Không xây dựng thêm nhà máy sản xuất đường mới, chỉ mở rộng công suất các nhà máy hiện có ở vùng còn khả năng phát triển vùng nguyên liệu” được sửa đổi thành “Mở rộng công suất các nhà máy hiện có ở vùng còn khả năng phát triển vùng nguyên liệu”;

2. Tại Mục IV.3.a: câu “Nâng cao vai trò của Hiệp hội Mía đường Việt Nam trong việc xây dựng và thực hiện các cơ chế kiểm soát giá thu mua nguyên liệu mía của nông dân, giá bán buôn đường của các nhà máy, giá đường xuất khẩu, giá bán đường trên thị trường nội địa” được sửa đổi bổ sung thành “Tạo điều kiện liên kết, chia sẻ lợi ích giữa sản xuất và lưu thông, phân phối, tiêu dùng nhằm giảm chi phí trung gian, giảm giá thành sản phẩm”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ: KH&ĐT, Công Thương, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- Hiệp hội Mía đường VN;
- Lưu: VT, CBTTNS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1857/QĐ-BNN-CBTTNS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1857/QĐ-BNN-CBTTNS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2018
Ngày hiệu lực23/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1857/QĐ-BNN-CBTTNS

Lược đồ Quyết định 1857/QĐ-BNN-CBTTNS 2018 sửa đổi Quyết định 1369/QĐ-BNN-CBTTNS


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1857/QĐ-BNN-CBTTNS 2018 sửa đổi Quyết định 1369/QĐ-BNN-CBTTNS
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1857/QĐ-BNN-CBTTNS
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghệp và phát triển nông thôn
       Người kýTrần Thanh Nam
       Ngày ban hành23/05/2018
       Ngày hiệu lực23/05/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 tháng trước
       (08/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1857/QĐ-BNN-CBTTNS 2018 sửa đổi Quyết định 1369/QĐ-BNN-CBTTNS

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1857/QĐ-BNN-CBTTNS 2018 sửa đổi Quyết định 1369/QĐ-BNN-CBTTNS

           • 23/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực