Quyết định 186/2007/QĐ-TTg

Quyết định 186/2007/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 191/2004/QĐ-TTg về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 186/2007/QĐ-TTg thành lập tổ chức hoạt động quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam sửa đổi 191/2004/QĐ-TTg đã được thay thế bởi Quyết định 11/2014/QĐ-TTg tổ chức hoạt động Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 18/03/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 186/2007/QĐ-TTg thành lập tổ chức hoạt động quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam sửa đổi 191/2004/QĐ-TTg


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 186/2007/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 191/2004/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 09 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 04 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Sửa đổi khoản 2 Điều 6 Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam như sau:

''2. Các khoản đóng góp của các doanh nghiệp viễn thông

a) Tất cả các doanh nghiệp viễn thông hoạt động kinh doanh tại Việt Nam đều phải thực hiện nghĩa vụ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại Việt Nam thông qua đóng góp tài chính cho Quỹ. Các khoản đóng góp của doanh nghiệp viễn thông cho Quỹ từ năm tài chính 2007 được tính theo doanh thu cung ứng dịch vụ cho khách hàng sử dụng (không tính doanh thu cước kết nối), bao gồm:

- Các dịch vụ viễn thông di động, mức đóng góp là 3% doanh thu;

- Dịch vụ điện thoại đường dài quốc tế, dịch vụ thuê kênh đường dài quốc tế, mức đóng góp 2% doanh thu;

- Dịch vụ điện thoại đường dài trong nước liên tỉnh, dịch vụ thuê kênh đường dài trong nước, mức đóng góp là 1% doanh thu.

b) Các khoản đóng góp của các doanh nghiệp viễn thông quy định tại điểm a khoản 2 Điều này cho Quỹ là các khoản chi thực hiện nghĩa vụ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích của doanh nghiệp và được hạch toán vào chi phí kinh doanh.

c) Các doanh nghiệp viễn thông phải hạch toán riêng doanh thu các dịch vụ phải đóng góp cho Quỹ và thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo, thu nộp các khoản đóng góp cho Quỹ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông.

d) Việc điều chỉnh, bổ sung về nghĩa vụ đóng góp của các doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trình Thủ tướng Chính phủ quyết định sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan''.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh,
 thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b). A.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 186/2007/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu186/2007/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2007
Ngày hiệu lực26/12/2007
Ngày công báo11/12/2007
Số công báoTừ số 815 đến số 816
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/03/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 186/2007/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 186/2007/QĐ-TTg thành lập tổ chức hoạt động quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam sửa đổi 191/2004/QĐ-TTg


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 186/2007/QĐ-TTg thành lập tổ chức hoạt động quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam sửa đổi 191/2004/QĐ-TTg
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu186/2007/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Sinh Hùng
       Ngày ban hành03/12/2007
       Ngày hiệu lực26/12/2007
       Ngày công báo11/12/2007
       Số công báoTừ số 815 đến số 816
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/03/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 186/2007/QĐ-TTg thành lập tổ chức hoạt động quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam sửa đổi 191/2004/QĐ-TTg

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 186/2007/QĐ-TTg thành lập tổ chức hoạt động quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam sửa đổi 191/2004/QĐ-TTg