Quyết định 186/QĐ-TTg

Quyết định 186/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Pháp về hợp tác trong lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 186/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định Việt Nam Pháp hợp tác trong lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 186/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA PHÁP VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC GIỮ GÌN TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 01 tháng 01 năm 2006;
Xét đề nghị của Bộ Công an tại Tờ trình số 01/TTr/BCA-V12 ngày 04 tháng 01 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Pháp về hợp tác trong lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội, ký ngày 12 tháng 11 năm 2009 tại Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Hiệp định được áp dụng toàn bộ nội dung trong thời gian thực hiện.

Điều 3. Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Hiệp định.

Điều 4. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại theo quy định và thông báo cho các cơ quan liên quan của ta biết ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- Bộ Công an;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, PL, Cổng TTĐT.
- Lưu: VT, QHQT (3).  

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 186/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu186/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/02/2010
Ngày hiệu lực02/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 186/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 186/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định Việt Nam Pháp hợp tác trong lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 186/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định Việt Nam Pháp hợp tác trong lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu186/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành02/02/2010
        Ngày hiệu lực02/02/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 186/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định Việt Nam Pháp hợp tác trong lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 186/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định Việt Nam Pháp hợp tác trong lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội

            • 02/02/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/02/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực