Quyết định 1860/QĐ-NHNN

Quyết định 1860/QĐ-NHNN năm 2015 đính chính Thông tư 14/2015/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1860/QĐ-NHNN đính chính 14/2015/TT-NHNN sửa đổi 19/2013/TT-NHNN xử lý nợ xấu


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1860/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 14/2015/TT-NHNN NGÀY 28/8/2015 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 19/2013/TT-NHNN NGÀY 06/9/2013 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH VỀ VIỆC MUA, BÁN VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-NHNN ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại khoản 4 Điều 4a Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 14/2015/TT-NHNN ngày 28 tháng 8 năm 2015 như sau:

Sửa cụm từ “bên được lãnh” thành “bên được bảo lãnh”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc của Công ty Quản lý tài sản chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Phước Thanh

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1860/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1860/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2015
Ngày hiệu lực15/09/2015
Ngày công báo29/09/2015
Số công báoTừ số 1017 đến số 1018
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1860/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 1860/QĐ-NHNN đính chính 14/2015/TT-NHNN sửa đổi 19/2013/TT-NHNN xử lý nợ xấu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1860/QĐ-NHNN đính chính 14/2015/TT-NHNN sửa đổi 19/2013/TT-NHNN xử lý nợ xấu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1860/QĐ-NHNN
       Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
       Người kýNguyễn Phước Thanh
       Ngày ban hành15/09/2015
       Ngày hiệu lực15/09/2015
       Ngày công báo29/09/2015
       Số công báoTừ số 1017 đến số 1018
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1860/QĐ-NHNN đính chính 14/2015/TT-NHNN sửa đổi 19/2013/TT-NHNN xử lý nợ xấu

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1860/QĐ-NHNN đính chính 14/2015/TT-NHNN sửa đổi 19/2013/TT-NHNN xử lý nợ xấu

          • 15/09/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 29/09/2015

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/09/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực