Quyết định 1861/QĐ-UBND

Quyết định 1861/QĐ-UBND năm 2009 về việc thành lập Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng Thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1861/QĐ-UBND thành lập Hội đồng phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý hoạt động tố tụng Thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1861/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29/06/2006; Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/12/2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng;
Xét đề nghị của giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội tại Tờ trình số 477/TTr-STP ngày 31 tháng 3 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng Thành phố Hà Nội gồm:

Chủ tịch Hội đồng: Bà Trương Thị Nga – Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Đỗ Kim Tuyến – Phó Giám đốc Công an Thành phố.

Các thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Xuân Phương – Phó Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội.

2. Ông Nguyễn Quang Thành – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội.

3. Bà Trần Thị Lê Trinh – Phó Giám đốc Sở Tài chính.

4. Ông Bùi Văn Quang – Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hà Nội.

5. Ông Nguyễn Ngọc Thức – cán bộ pháp chế Văn phòng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Điều 2. Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý có trách nhiệm giúp lãnh đạo các ngành chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, phối hợp giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh ở địa phương; tổ chức định kỳ đánh giá về chất lượng tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên, và hoạt động cộng tác viên trợ giúp pháp lý là cán bộ, công chức, viên chức của các ngành; thống kê và báo cáo các vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở địa phương; định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo lãnh đạo các ngành, Hội đồng phối hợp liên ngành Trung ương theo quy định về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC.

Điều 3. Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý, các thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Giúp việc cho Hội đồng là Tổ thư ký do Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng được dự toán chung trong kinh phí ngân sách Nhà nước cấp hàng năm của mỗi ngành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, và các cơ quan, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an Thành phố, Văn phòng Bộ Tư lệnh Thủ đô và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Hội đồng phối hợp liên ngành TW (để báo cáo);
- Thường trực HĐND thành phố (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- Lưu: NC, VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1861/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1861/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2009
Ngày hiệu lực21/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1861/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1861/QĐ-UBND thành lập Hội đồng phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý hoạt động tố tụng Thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1861/QĐ-UBND thành lập Hội đồng phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý hoạt động tố tụng Thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1861/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Hồng Khanh
        Ngày ban hành21/04/2009
        Ngày hiệu lực21/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1861/QĐ-UBND thành lập Hội đồng phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý hoạt động tố tụng Thành phố Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1861/QĐ-UBND thành lập Hội đồng phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý hoạt động tố tụng Thành phố Hà Nội

            • 21/04/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/04/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực