Quyết định 1866/QĐ-UBND

Quyết định 1866/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh; Quy hoạch vị trí các điểm dừng, đón trả khách cho vận tải hành khách trên tuyến cố định đối với hệ thống đường bộ và Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng taxi tỉnh đến năm 2025 do Tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1866/QĐ-UBND 2015 tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh đến 2025 Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1866/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 14 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH NỘI TỈNH; QUY HOẠCH VỊ TRÍ CÁC ĐIỂM DỪNG, ĐÓN TRẢ KHÁCH CHO VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TRÊN TUYẾN CỐ ĐỊNH ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐƯỜNG BỘ VÀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG TAXI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông Đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 20/10/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh; Quy hoạch vị trí các điểm dừng, đón trả khách cho vận tải hành khách trên tuyến cố định đối với hệ thống đường bộ và Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh đến năm 2025;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải (tờ trình số 1062/TTr-SGTVT ngày 18/6/2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh; Quy hoạch vị trí các điểm dừng, đón trả khách cho vận tải hành khách trên tuyến cố định đối với hệ thống đường bộ và Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, với những nội dung sau:

Bổ sung 02 tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh tại mục a điểm 1 khoản II Điều 1 Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

- Tuyến số 13: Bến xe Việt Trì - Bến xe Tân Sơn (cự ly 80 km).

- Tuyến số 14: Bến xe Phú Thọ - Bến xe Tân Sơn (cự ly 70 km).

Các nội dung khác của Quy hoạch thực hiện theo nội dung tại Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công bố điều chỉnh Quy hoạch, thực hiện Quy hoạch điều chỉnh theo quy định của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành; các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT;
- CVP, các PCVP;
- Chuyên viên NCTH;
- Lưu: VT, KT1 (L-36b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1866/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1866/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2015
Ngày hiệu lực14/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1866/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1866/QĐ-UBND 2015 tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh đến 2025 Phú Thọ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1866/QĐ-UBND 2015 tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh đến 2025 Phú Thọ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1866/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
       Người kýChu Ngọc Anh
       Ngày ban hành14/08/2015
       Ngày hiệu lực14/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1866/QĐ-UBND 2015 tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh đến 2025 Phú Thọ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1866/QĐ-UBND 2015 tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh đến 2025 Phú Thọ

           • 14/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực