Quyết định 1868/QĐ-UBND

Quyết định 1868/QĐ-UBND năm 2008 đính chính Quy định ban hành kèm theo Quyết định 57/2007/QĐ-UBND về phương pháp xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định 1868/QĐ-UBND năm 2008 đính chính Quyết định 57/2007/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 51/2008/QĐ-UBND quy định phương pháp xác định giá đất và giá đất năm 2009 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 1868/QĐ-UBND năm 2008 đính chính Quyết định 57/2007/QĐ-UBND


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1868/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 03 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ ĐIỂM TẠI QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/2007/QĐ-UBND NGÀY 18/12/2007 CỦA UBND TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004;

Căn cứ Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 298/TTr-STC ngày 26/5/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đính chính một số điểm tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, như sau:

1. Phụ lục 01- Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Tam Kỳ năm 2008, trang số 13, 14, số thứ tự 86, 87, 88, 89.

ĐVT : 1.000 đồng

TT

CÁC KHU VỰC CÒN LẠI CỦA CÁC PHƯỜNG

Đơn giá theo QĐ 57

Đơn giá

Đính chính

86

Phường Trường Xuân

 

 

 

- KDC khối phố 1,2

 

 

 

+ Từ đường rẽ Nguyễn Hoàng ( đoạn từ nhà bà Nguyễn Thị Tâm đến nhà ông Nguyễn Minh )

150.000

150

 

+ Kiệt đường Trần Cao vân ( đoạn từ nhà ông Trần Vân đến nhà ông Hồ Đắc Thiện )

150.000

150

 

+ Kiệt đường Trần Cao Vân ( đoạn từ cây xăng Tân Trường Xuân đến khu thổ mạ)

250.000

250

 

+ Kiệt đường Trần Cao Vân (đoạn từ ngân hàng NN Trường Xuân đến cuối khu tập thể Công ty May Trường Giang )

250.000

250

 

+ Kiệt đường Trần Cao Vân rẽ đến nhà bà Nguyễn Thị Hạnh khối phố 1

200.000

200

 

- KDC khối phố 7 ( trừ hai bên đường ĐT 616)

 

 

 

+ Từ đường ĐT 616 kênh N24 – nhà ông Phan Văn Diệu giáp đường Nam Quảng Nam khối phố 7

120.000

120

 

- KDC khối phố 6 ( trừ hai bên đường ĐT 616)

120.000

120

 

- Đường Điện Biên ( cũ ) nối dài ( đoạn từ nhà ông Dương Quảng đến nhà ông Hùng đến nhà ông Hồ Đắc Thiện – khu ấp Bắc ) KP2

150.000

150

87

Phường Hòa Hương

 

 

 

- Đường kiệt nhà ông Thêm

120.000

120

 

- Đường vào quán chè bà Dần

120.000

120

 

- Đường vào Quán chiều Tím

150.000

150

 

- Đường vào quán Thạch Thảo

150.000

150

88

Phường An Sơn

 

 

 

- Đường kênh N24 ( từ đường Hùng Vương đến nhà ông Trần Ngân )

150.000

150

89

Phường Tân Thạnh

 

 

 

- Khối phố 6

 

 

 

+ Từ nhà ông Nguyễn Đẳng đến nhà ông Nguyễn Hồng Nên

120.000

120

2. Tại Phụ lục 05 - Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Duy Xuyên năm 2008, tại dòng thứ 4, trang 52 kể từ trên xuống đã viết: “Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam”.

Nay, đính chính lại là :

“Ban hành kèm theo Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam”.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Thống kê; Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2007 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi đính chính tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, KTN, TH, KTTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT . CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1868/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1868/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2008
Ngày hiệu lực03/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2009
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1868/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1868/QĐ-UBND năm 2008 đính chính Quyết định 57/2007/QĐ-UBND


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1868/QĐ-UBND năm 2008 đính chính Quyết định 57/2007/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1868/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýLê Minh Ánh
       Ngày ban hành03/06/2008
       Ngày hiệu lực03/06/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2009
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1868/QĐ-UBND năm 2008 đính chính Quyết định 57/2007/QĐ-UBND

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1868/QĐ-UBND năm 2008 đính chính Quyết định 57/2007/QĐ-UBND