Quyết định 187/QĐ-TTg

Quyết định 187/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cho 12 cá nhân thuộc tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 187/QĐ-TTg tặng thưởng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 187/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG CHO CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG BỊ ĐỊCH BẮT TÙ ĐÀY

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 174/TTr-BTĐKT ngày 29 tháng 01 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cho 12 cá nhân thuộc tỉnh Kiên Giang (có danh sách kèm theo), đã nêu cao tinh thần kiên trung bất khuất, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp Cách mạng giải phóng dân tộc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- UBND tỉnh Kiên Giang;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TCCB (3b),

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG KỶ NIỆM CHƯƠNG CHO NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ ĐÀY
(Kèm theo Quyết định số 187/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHÍNH QUÁN

TRÚ QUÁN

1

Bà Trần Ngọc Thanh

xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

Phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

2

Ông Lưu Văn Hiếu

xã Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

3

Ông Phan Văn Lâm

xã Nam Thái A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

xã Nam Thái A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

4

Bà Nguyễn Thị Út

xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

5

Bà Nguyễn Thị Chính

xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

6

Ông Nguyễn Văn Quyết

xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

7

Ông Vũ Cường Quốc

xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

8

 Ông Bùi Văn Mười (Mười Chí)

xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

9

Ông Nguyễn Văn Tuấn

xã Vĩnh Hòa Hưng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

xã Vĩnh Hòa Hưng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

10

Ông Dương Văn Dân

xã Vĩnh Hòa Hưng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

xã Vĩnh Hòa Hưng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

11

Ông Nguyễn Quang Thẩm

xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

12

Ông Đỗ Văn Ở

xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 187/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu187/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2008
Ngày hiệu lực14/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 187/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 187/QĐ-TTg tặng thưởng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 187/QĐ-TTg tặng thưởng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu187/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành14/02/2008
        Ngày hiệu lực14/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 187/QĐ-TTg tặng thưởng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 187/QĐ-TTg tặng thưởng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

            • 14/02/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/02/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực