Quyết định 1871/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1871/QĐ-UBND 2023 danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ thương mại Yên Bái 2024


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1871/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 17 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2024

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Văn bản số 2365/SCT-QLTM ngày 11 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2024 (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương và đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo danh mục được công bố đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- TT Điều hành thông minh tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hạnh Phúc

DANH MỤC

ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2024
(kèm theo Quyết định số: 1871/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Stt

Khu vực địa bàn

Địa Điểm

Thời gian

Lĩnh vực được ưu tiên

Ghi chú

I

Thành phố Yên Bái

Các sản phẩm sản xuất trên địa bàn tỉnh; hội chợ giao thương sản phẩm giữa các vùng, miền, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; sản phẩm OCOP; sản phẩm chủ lực của các địa phương gắn với các lễ hội bưởi, quế, lễ hội mùa lúa vàng, lễ văn hóa, du lịch khác; các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng

1

Thành phố Yên Bái

Trung tâm thành phố

Quý I

2

Thành phố Yên Bái

Trung tâm thành phố

Quý II

3

Thành phố Yên Bái

Trung tâm thành phố

Quý III

4

Thành phố Yên Bái

Trung tâm thành phố

Quý IV

II

Huyện Trấn Yên

1

Thị trấn Cổ Phúc

Trung tâm thị trấn

Quý I

2

Xã Hưng Khánh

Trung tâm xã

Quý III

III

Huvện Yên Bình

1

Xã Tân Nguyên

Trung tâm xã

Quý I

2

Xã Ngọc Chấn

Trung tâm xã

Quý II

3

Xã Bạch Hà

Trung tâm xã

Quý III

4

Xã Đại Minh

Trung tâm xã

Quý IV

5

Thị trấn Yên Bình

Trung tâm thị trấn

Quý IV

IV

Huyện Văn Yên

1

Thị trấn Mậu A

Trung tâm thị trấn

Quý I và Quý IV

2

Xã Đông Cuông

Trung tâm xã

Quý IV

3

Xã An Bình

Trung tâm xã

Quý IV

Các sản phẩm sản xuất trên địa bàn tỉnh; hội chợ giao thương sản phẩm giữa các vùng, miền, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; sản phẩm OCOP; sản phẩm chủ lực của các địa phương gắn với các lễ hội bưởi, quế, lễ hội mùa lúa vàng, lễ văn hóa, du lịch khác; các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng

4

Xã An Thịnh

Trung tâm xã

Quý IV

5

Xã Xuân Ái

Trung tâm xã

Quý IV

6

Xã Đông An

Trung tâm xã

Quý IV

7

Xã Châu Quế Hạ

Trung tâm xã

Quý IV

V

Huyện Lục Yên

1

Thị trấn Yên Thế

Trung tâm thị trấn

Quý II và Quý IV

VI

Huyện Văn Chấn

1

Xã Chấn Thịnh

Trung tâm xã

Quý III

2

Xã Tú Lệ

Trung tâm xã

Quý II hoặc Quý III

3

Thị trấn Sơn Thịnh

Trung tâm thị trấn

Quý III hoặc Quý IV

VII

Thị xã Nghĩa Lộ

1

Thị xã Nghĩa Lộ

Trung tâm thị xã

Quý III và Quý IV

VIII

Huyện Trạm Tấu

1

Thị trấn Trạm Tấu

Trung tâm thị trấn

Quý III và Quý IV

IX

Huyện Mù Cang Chải

1

Thị trấn Mù Cang Chải

Trung tâm thị trấn

Quý I, Quý III hoặc Quý IV

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1871/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1871/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(23/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1871/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1871/QĐ-UBND 2023 danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ thương mại Yên Bái 2024


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1871/QĐ-UBND 2023 danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ thương mại Yên Bái 2024
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1871/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýNgô Hạnh Phúc
        Ngày ban hành17/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (23/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1871/QĐ-UBND 2023 danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ thương mại Yên Bái 2024

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1871/QĐ-UBND 2023 danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ thương mại Yên Bái 2024

              • 17/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực