Quyết định 1872/QĐ-TTg

Quyết định 1872/QĐ-TTg về hỗ trợ kinh phí cho địa phương khắc phục thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất từ giữa tháng 8 năm 2017 đến đầu tháng 10 năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1872/QĐ-TTg 2017 hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do bão 10 mưa lũ sạt lở đất


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1872/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHẮC PHỤC THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 10 VÀ MƯA LŨ, LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT TỪ GIỮA THÁNG 8 NĂM 2017 ĐẾN ĐẦU THÁNG 10 NĂM 2017

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (Tờ trình số 127/TWPCTT ngày 10 tháng 10 năm 2017), Bộ Tài chính (Công văn số 13917/BTC-NSNN ngày 17 tháng 10 năm 2017),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Trích 550 tỷ đồng (Năm trăm năm mươi tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2017 để hỗ trợ 15 địa phương, gồm: Hà Tĩnh 135 tỷ đồng (đã bao gồm 40 tỷ đồng được hỗ trợ trực tiếp theo văn bản số 445/TB-VPCP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ), Quảng Bình 70 tỷ đồng, Thanh Hóa 45 tỷ đồng, Nam Định 35 tỷ đồng, Quảng Trị 30 tỷ đồng, Ninh Bình 30 tỷ đồng, Thái Bình 15 tỷ đồng, Hải Phòng 15 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 15 tỷ đồng, Nghệ An 65 tỷ đồng, Hà Giang 30 tỷ đồng, Bắc Kạn 30 tỷ đồng, Lạng Sơn 15 tỷ đồng, Lào Cai 10 tỷ đồng và Hòa Bình 10 tỷ đồng thực hiện hỗ trợ dân sinh (gia đình có người chết, bị thương, nhà đổ, sập, trôi) và tập trung khắc phục cấp bách cơ sở hạ tầng thiết yếu như: trường học, công trình thủy lợi, đê kè, đập... như đề nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tại Tờ trình số 127/TWPCTT ngày 10 tháng 10 năm 2017. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

2. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

a) Sử dụng số vốn được ngân sách trung ương hỗ trợ và nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương, các nguồn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí trên bảo đảm đúng mục đích, đối tượng và theo quy định hiện hành; báo cáo việc phân bổ và kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và các Bộ, ngành có liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Sử dụng nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại do thiên tai theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; đồng thời tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí với Bộ Tài chính theo quy định. Trường hợp đề nghị hỗ trợ bằng hiện vật (giống cây trồng, vật nuôi), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia theo quy định.

c) Việc hỗ trợ gia đình có người bị chết, mất tích, nhà bị sập, trôi,... do thiên tai gây ra thực hiện theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

d) Đối với kinh phí thực hiện các dự án đầu tư mang tính chất lâu dài, các địa phương bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa, Nam Định, Quảng Trị, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Hà Giang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Lào Cai, Hòa Bình và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: NN, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3)
.G

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1872/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1872/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2017
Ngày hiệu lực24/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1872/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1872/QĐ-TTg 2017 hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do bão 10 mưa lũ sạt lở đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1872/QĐ-TTg 2017 hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do bão 10 mưa lũ sạt lở đất
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1872/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành24/11/2017
        Ngày hiệu lực24/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1872/QĐ-TTg 2017 hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do bão 10 mưa lũ sạt lở đất

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1872/QĐ-TTg 2017 hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do bão 10 mưa lũ sạt lở đất

          • 24/11/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 24/11/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực