Quyết định 1873/QĐ-TTg

Quyết định 1873/QĐ-TTg năm 2017 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh: Yên Bái, Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1873/QĐ-TTg 2017 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Yên Bái Hòa Bình


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1873/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP GẠO TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO TỈNH: YÊN BÁI, HÒA BÌNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại các văn bản số 4791/LĐTBXH-BTXH ngày 15 tháng 11 năm 2017, số 4757/LĐTBXH-BTXH ngày 13 tháng 11 năm 2017, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 15762/BTC-NSNN ngày 22 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.187.265 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Yên Bái, Hòa Bình để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng của mưa lũ, cụ thể:

- Tỉnh Yên Bái: 46.170 kg gạo.

- Tỉnh Hòa Bình: 1.141.095 kg gạo.

Ủy ban nhân dân các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTg CP, PTTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: NN, KGVX, QHĐP, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1873/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1873/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2017
Ngày hiệu lực24/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1873/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1873/QĐ-TTg 2017 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Yên Bái Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1873/QĐ-TTg 2017 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Yên Bái Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1873/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành24/11/2017
        Ngày hiệu lực24/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1873/QĐ-TTg 2017 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Yên Bái Hòa Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1873/QĐ-TTg 2017 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Yên Bái Hòa Bình

            • 24/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực