Quyết định 1875/QĐ-CTUBND

Quyết định 1875/QĐ-CTUBND năm 2008 phê duyệt giá thành đóng mới và sửa chữa tàu cá làm căn cứ thu phí, lệ phí theo Quyết định 31/2007/QĐ-BTC do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1875/QĐ-CTUBND năm 2008 phê duyệt giá thành đóng mới sửa chữa tàu cá


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1875/QĐ-CTUBND

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 09 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT GIÁ THÀNH ĐÓNG MỚI VÀ SỬA CHỮA TÀU CÁ LÀM CĂN CỨ THU PHÍ, LỆ PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2007/QĐ-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 17/5/2007 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

Xét Biên bản họp liên ngành ngày 30/7/2008 giữa Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh; đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 1783/TTr-SNN ngày 27/8/2008 về phê duyệt giá thành đóng mới và sửa chữa tàu cá làm căn cứ thu phí, lệ phí theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá thành đóng mới và sửa chữa tàu cá làm căn cứ thu phí, lệ phí theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, với nội dung chủ yếu sau:

1. Giá thành công xưởng tối thiểu để đóng mới tàu thuyền: 7.230.000 đồng/TĐK;

2. Giá máy tàu (đã qua sử dụng): 750.000 đồng/CV;

3. Giá thành sửa chữa (giá tối thiểu): 2.890.000 đồng/TĐK.

Các tàu cá đóng mới, sửa chữa hoặc thay đổi hệ động lực có các chứng từ hợp pháp, đầy đủ, xác định giá thành trong đóng mới, sửa chữa hoặc thay đổi hệ động lực thì thu phí, lệ phí theo giá thực tế của các chứng từ đó; trường hợp giá thực tế trên các hóa đơn, chứng từ thấp hơn giá quy định nêu tại điểm 1, 2, 3 trên đây thì được áp dụng giá quy định tại Quyết định này để làm căn cứ tính thu phí, lệ phí.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2.
- PVP-Nguyễn Đức Thi;
- Lưu: VT+K10 (12b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1875/QĐ-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1875/QĐ-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2008
Ngày hiệu lực04/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1875/QĐ-CTUBND

Lược đồ Quyết định 1875/QĐ-CTUBND năm 2008 phê duyệt giá thành đóng mới sửa chữa tàu cá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1875/QĐ-CTUBND năm 2008 phê duyệt giá thành đóng mới sửa chữa tàu cá
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1875/QĐ-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Văn Thiện
        Ngày ban hành04/09/2008
        Ngày hiệu lực04/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1875/QĐ-CTUBND năm 2008 phê duyệt giá thành đóng mới sửa chữa tàu cá

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1875/QĐ-CTUBND năm 2008 phê duyệt giá thành đóng mới sửa chữa tàu cá

            • 04/09/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/09/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực