Quyết định 1876/QĐ-KTNN

Quyết định 1876/QĐ-KTNN năm 2010 về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020 do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1876/QĐ-KTNN Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1876/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ĐẾN NĂM 2020

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 927/2010/UBTVQH12 ngày 19/4/2010 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020;
Xét đề nghị của Trưởng các nhóm công tác và Trưởng Ban Điều phối "Xây dựng Kế hoạch hành động phát triển Kiểm toán Nhà nước",

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo KTNN;
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);
- Uỷ ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội;
- Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu của Quốc hội;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và đầu tư;
- Đảng uỷ KTNN;
- BCH các tổ chức đoàn thể KTNN (Công đoàn, Đoàn thanh niên);
- Lưu: VT, VP KTNN (P. Thư ký - Tổng hợp: 02).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Vương Đình Huệ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1876/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1876/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2010
Ngày hiệu lực06/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1876/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 1876/QĐ-KTNN Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1876/QĐ-KTNN Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1876/QĐ-KTNN
        Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành06/12/2010
        Ngày hiệu lực06/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1876/QĐ-KTNN Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1876/QĐ-KTNN Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển

            • 06/12/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/12/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực