Quyết định 188/2006/QĐ-TTg

Quyết định 188/2006/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định về Quy chế quản lý hài hoà các thiết bị điện và điện tử của ASEAN do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 188/2006/QĐ-TTg Hiệp định Quy chế quản lý hài hoà thiết bị điện, điện tử ASEAN


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 188/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH VỀ QUY CHẾ QUẢN LÝ HÀI HOÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ CỦA ASEAN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tại tờ trình số 1978/TTr-KHCN ngày 01 tháng 8 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định về Quy chế quản lý hài hoà các thiết bị điện và điện tử của ASEAN.

Điều 2. Bộ Ngoại giao thông báo ngày phê duyệt Hiệp định cho Ban Thư ký ASEAN, đồng thời sao lục và công bố Hiệp định theo quy định.

Điều 3. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan triển khai các công việc chuẩn bị cần thiết để sẵn sàng thực hiện khi Hiệp định có hiệu lực./.

 


Nơi nhận
:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Thương mại, Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính,  Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Xây dựng, Bưu chính Viễn thông;
- Ủy ban đối ngoại của Quốc hội;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, KG, CN, Website CP, Công báo;
- Lưu: VT, QHQT
.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 
 


Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 188/2006/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu188/2006/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2006
Ngày hiệu lực07/09/2006
Ngày công báo23/08/2006
Số công báoTừ số 65 đến số 66
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 188/2006/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 188/2006/QĐ-TTg Hiệp định Quy chế quản lý hài hoà thiết bị điện, điện tử ASEAN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 188/2006/QĐ-TTg Hiệp định Quy chế quản lý hài hoà thiết bị điện, điện tử ASEAN
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu188/2006/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành15/08/2006
        Ngày hiệu lực07/09/2006
        Ngày công báo23/08/2006
        Số công báoTừ số 65 đến số 66
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 188/2006/QĐ-TTg Hiệp định Quy chế quản lý hài hoà thiết bị điện, điện tử ASEAN

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 188/2006/QĐ-TTg Hiệp định Quy chế quản lý hài hoà thiết bị điện, điện tử ASEAN

           • 15/08/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/08/2006

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/09/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực